Historisk arkiv

Nyheter

Vil øke gjenbruk av data

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen har som mål at innbyggere og næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang. I dagens møte i digitaliseringsutvalget ble det diskutert hvordan det offentlige kan øke deling og gjenbruk av data.

– En av tilbakemeldingene vi ofte mottar både fra innbyggerne og fra næringslivet er at de må rapportere samme informasjonen til myndighetene flere ganger. Det skal ikke være nødvendig å spørre om informasjon vi allerede har. Derfor er målet at innbyggere og næringsliv bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang, sier statsminister Erna Solberg.

Digitaliseringsutvalget fikk presentert forskjellige utfordringer med gjenbruk av data i det offentlige. Flere statlige etater presenterte løsninger på disse utfordringene, og belyste hvordan allerede implementerte løsninger kan få økt bruksområde i fremtiden.

– Diskusjonen vi har hatt i dag er en viktig del av regjeringens arbeid med å legge til rette for at samfunnet får tatt ut potensialet som ligger i ny teknologi. For offentlig sektor handler det om å kunne levere bedre og mer treffsikre tjenester til befolkningen og næringslivet, og for innbyggerne og bedriftene handler det om å få en enklere hverdag, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Det kan også gi store gevinster for samfunnet dersom næringslivet, innbyggere og andre aktører bare behøver å rapportere samme informasjon til myndighetene én gang.

Statsministeren leder digitaliseringsutvalget, som ellers består av finansministeren, næringsministeren, samferdselsministeren, justis- og innvandringsministeren, kunnskaps- og integreringsministeren, forsknings- og høyere utdanningsministeren, helseministeren og digitaliseringsministeren.

Digitaliseringsutvalget har tidligere diskutert digital kompetanse, smarte byer, digitaliseringsutfordringer i næringslivet, digitalisering innenfor helsesektoren, innovasjon i offentlige innkjøp, digital kompetanse i høyere utdanning, oppfølging av Digital21 og personvern og digitalisering.