Historisk arkiv

Syriabidrag økes til én milliard kroner i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen øker støtten til Syria til én milliard kroner i 2015. Det varslet statsminister Erna Solberg i sin redegjørelse i Stortinget i dag. Samtidig inviterte statsministeren til en prosess som skal skape bred politisk tilslutning til de norske bidragene til Syria.

Borgerkrigen i Syria har ført til en av de største humanitære krisene vi har sett etter andre verdenskrig. FN har i år bedt verden bidra med 59 milliarder kroner for å imøtekomme de humanitære behovene i Syria og nabolandene. Kun 16 % av FNs appell for Syria er dekket så langt i år. Økte bidrag er derfor nødvendig.

- Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett øke støtten til humanitær innsats og utviklingsaktiviteter i Syria og nabolandene med 250 millioner kroner, slik at den totale norske støtten i år blir på én milliard kroner. Støtten går blant annet til mat, helse, husly, utdanning, vann og sanitære tjenester, sier Erna Solberg.

Med dette vil Norge ved utgangen av 2015 ha bidratt med nesten 3 milliarder kroner i bistand til Syria og regionen siden borgerkrigen startet. Norge er en av de største giverne til Syria-krisen. 

- Det som startet som demonstrasjoner for demokrati og frihet, har utviklet seg til en krigssituasjon hvor et brutalt regime kjemper mot en splittet væpnet opposisjon, sier Solberg.

Hjelpen når ut til mange
For å illustrere hva de nye pengene kan brukes til viste statsministeren til flere alternativer. Pengene kan for eksempel hjelpe 250 000 mennesker med matvarestøtte og nødhjelp inne i Syria gjennom Røde Kors og Røde Halvmåne i et helt år. Eller de kan rekke til å gi flere enn 53 000 barn og unge i Libanon utdanning. Dette viser at det nytter å sette inn hjelpetiltak i nærområdene.

- Min ambisjon er å hjelpe flest mulig med den innsatser vi yter. Norge tar imot flere syriske flyktninger enn tidligere, men når vi skal øke innsatsen må vi se på hvilke tiltak som hjelper flest, sier Solberg.

Dagens redegjørelse i Stortinget handlet både om krisen i Syria og Irak, og om situasjonen i Middelhavet. Du kan lese hele redegjørelsen her.

Statsministeren avsluttet med å invitere Stortinget til en prosess om de tre sentrale utfordringene som hun tok opp i redegjørelsen. Disse utfordringene er: Norges bidrag til krisen i Middelhavet, behovet for mer nødhjelp til Syria og nærområdene, og ambisjonsnivået for mottak av kvoteflyktninger i 2016.