Historisk arkiv

Statsministeren er gudmor for norsk forskningsfartøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

I dag ble det nye norske havforskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen døpt med statsminister Erna Solberg som gudmor. Samtidig la regjeringen fram den første norske stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.

Nett-tv Statsministeren døper forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen

Se sendingen her

Se sendingen her

- Som den første norske regjering har vi i dag lagt fram en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Dette er en del av regjeringens brede havsatsing. Forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen, som vi i dag har døpt, er et viktig internasjonalt bidrag til bærekraftige og verdifulle hav, sier statsminister Erna Solberg.

Kraftig norsk satsing på hav internasjonalt
Havet og havets ressurser har stor betydning for norsk økonomi og velferd. Det er i første rekke havet som binder oss sammen med resten av verden. De norske havnæringene står for en betydelig del av norsk verdiskapning. God havforvaltning er en forutsetning for at vi kan bruke- og høste av havet i årene fremover. Dette gir Norge en verdifull kompetanse til å jobbe internasjonalt for en utvikling som fremmer vekst, ikke på havmiljøets bekostning, men ved å ivareta havmiljøet.

- Norge skal bidra med forskningsbasert kunnskap, teknologi og ressurser i internasjonal havforvaltning. Det er i Norges interesse at vi sikrer verdifulle og bærekraftige hav for fremtidige generasjoner. På disse områdene skal vi ta en internasjonal lederrolle, sier statsminister Erna Solberg. Regjeringen vil også styrke det internasjonale arbeidet mot marin forsøpling og mikroplast gjennom å etablere et bistandsprogram på 100 millioner kroner.

F/F Dr. Fridtjof Nansen
Det nye Dr. Fridtjof Nansen, som er bygget ved spanske verftet Astilleros Gondan, er designet i Norge og har det beste av norsk, høyteknologisk utstyr om bord. Forskningsfartøyet er det tredje i rekken av forskningsfartøy i Nansen-programmet, et bistandsprogram Norge har finansiert og drevet i samarbeid med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) gjennom mer enn førti år. Siden 1975 har Nansen-programmet bistått en rekke kystnasjoner med innsats for kartlegging og bærekraftig forvaltning av fiskeressursene.

- Norge er internasjonalt anerkjent for god fiskeriforvaltning og havforskning. Dette ønsker andre land å få del i, og lære av. Det er derfor naturlig for oss at havforskning og fiskeriforvaltning inngår som vesentlige deler av vår bistand. Dette nye forskningsfartøyet er et tydelig bevis på det, sier statsminister Erna Solberg.