Historisk arkiv

Verden samlet for å bekjempe korona-viruset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Gledelig med internasjonal samling i kampen mot korona, sier statsminister Erna Solberg etter Europakommisjonens konferanse «Global Response» i dag. Konferansen markerte starten på en global prosess der det første målet er å samle inn 83 milliarder kroner for å fremskynde utvikling, produksjon og distribusjon av vaksiner, medisiner og tester for å bekjempe covid-19. Norge annonserte bidrag på totalt ca. 13 mrd NOK i forbindelse med konferansen.

– Dette var starten på en global bevegelse vi knapt har sett maken til tidligere. Covid-19 pandemien er en global utfordring som krever en samlet handling. Nå må stater, sivilt samfunn, FN og de store globale helseaktørene samarbeide for effektive innsatser og rettferdige løsninger. Toppmøtet er et tydelig tegn på at dette er mulig. Jeg er glad for å se at verden på denne måten kommer sammen og forplikter seg til å bekjempe covid-19 pandemien. Denne felles solidaritetsdugnaden er en historisk begivenhet, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen har i år besluttet å øke bidraget til vaksineutvikling mot covid-19 gjennom Koalisjonen for forebygging av epidemier, CEPI, med 2,236 milliarder kroner. Norge har tidligere annonsert bidrag på 1,6 milliarder kroner for perioden 2017-2025. På toppmøtet i dag annonserte statsministeren et nytt bidrag til Vaksinealliansen Gavi 1 milliard dollar, som tilsvarer 10,25 milliarder kroner for 2021 – 2030.

– Norge har lang tradisjon for å investere i utvikling av og tilgang til vaksiner og har vært en sentral aktør i vaksinealliansen Gavi siden opprettelsen i 2000. Gavi vil ha en betydelig rolle for å sikre at covid-19 vaksinen blir rettferdig fordelt når den kommer. Det er en av årsakene til at vi øker støtten, sier statsminister Erna Solberg.

Norges bidrag utgjør omlag ti prosent av Gavis portefølje. Norge alene bidrar til å vaksinere over 30 millioner barn og redder mellom 500 000 og 600 000 liv i nåværende periode.

Statsminister Erna Solberg ledet giverkonferansen Coronavirus Global Response  som fant sted i dag, sammen med stats- og regjeringsledere fra blant annet Storbritannia, Tyskland, Japan, Saudi-Arabia, Frankrike, Canada og med Europakommisjonens president Ursula von der Leyen i spissen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har sammen med en gruppe land og aktører lansert en felles visjon for hva dette globale fellesløftet skal få til. Norge er blant støttespillerne, og annonserte på dagens toppmøte støtte til WHO med 50 millioner kroner.

– Uten Verdens helseorganisasjon sin normgivende og koordinerende rolle kan vi ikke kunne bekjempe en slik pandemi effektivt. WHO har vår støtte og tillit, sier statsminister Erna Solberg.

Forpliktelsen til at ingen utelates i den globale innsatsen står sentralt i utformingen av et system for rettferdig fordeling av vaksiner og medisiner. Bærekraftsagendaen og målet om å oppnå universell helsedekning står sentralt. Statsministeren gjentok sitt engasjement for at vaksiner og andre produkter blir rettferdig fordelt og at stater forplikter seg til et system for dette.
– Norge vil også bidra til politisk mobilisering av andre land for å støtte et arbeid for rettferdig fordeling. Vi må forplikte oss til å ha et system for rettferdig global tilgang til vaksiner, medikamenter og effektiv diagnostikk. Dersom viruset lever ett sted, er vi alle sårbare, sier statsminister Solberg.

Dette initiativet som ble sparket i gang i dag med giverkonferansen, skal avsluttes 23. mai med et nytt virtuelt arrangement. Det er store forventning til at målet om 83 milliarder kroner da er nådd.

Les mer om konferansen her:
https://europa.eu/global-response/