Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Om regjeringsskiftet 14. oktober

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Erna Solbergs regjering søkte avskjed i statsråd tirsdag 12. oktober. Søknaden vil bli innvilget i statsråd torsdag 14. oktober kl. 10.00, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Samtidig vil Jonas Gahr Støres regjering bli utnevnt, også det med virkning fra kl. 12.00 samme dag.

Pressemelding med oversikt over hvem som blir nye statsråder (uten departementsplassering) blir sendt ut torsdag om lag kl. 10.15.

Etter statsråd torsdag 14. oktober kl. 10.00, som er Solberg-regjeringens siste, er det en fotomulighet på Slottsplassen. Statsministeren vil gi en kort kommentar.

Vi ber presse som ønsker å jobbe på Slottsplassen akkreditere seg til rvi@smk.dep.no innen 13. oktober kl. 14.00. Området foran Slottet vil være sperret av med et gjerde. Ta med pressekort og gyldig id. Møt opp i god tid. Les mer om sikkerhetsopplegget på Slottsplassen.

I statsråd på Slottet torsdag 14. oktober kl. 12.00, der Jonas Gahr Støres regjering møter for første gang, vil ansvarsområdene til de nye statsrådene bli fordelt. Pressemelding om dette blir sendt ut etter statsrådet, ca. kl. 12.15.

Etter statsråd kl. 12.00, vil den nye regjeringen være tilgjengelig for fotografering på Slottsplassen ca. kl. 12.15. Den nye statsministeren vil gi en kort kommentar.

Det kongelige hoff organiserer fotopool med stillbilder og video via NTB og NRK i forbindelse med begge statsrådsmøtene inne på Slottet.

Vi ber presse som ønsker å jobbe på Slottsplassen akkreditere seg til rvi@smk.dep.no innen 13. oktober kl. 14.00. Området foran Slottet vil være sperret av med gjerde. Ta med pressekort og gyldig id. Møt opp i god tid. Les mer om sikkerhetsopplegget på Slottsplassen.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.

Pressekontakt for sikkerhet på Slottsplassen er stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt, telefon 99 28 24 04.

Nøkkelskifter

Det vil bli nøkkelskifter i departementene utover ettermiddagen torsdag. Først ut er nøkkelskiftet på Statsministerens kontor, ca. kl. 13.45.

Det er begrenset plass, så pressedekningen av nøkkelskiftet på Statsministerens kontor i Glacisgata 1 vil være for en liten fotopool. Vi ber redaksjoner om å melde interesse til rvi@smk.dep.no. Nøkkelskiftet vil bli overført på regjeringen.no nett-tv. Se informasjon lenger ned for publiseringspunkt for direkteoverføring.

Oversikt over tidspunkter for de øvrige nøkkeloverrekkelsene sendes ut i en egen pressemelding torsdag formiddag. Det vil være inntil tre ulike nøkkeloverrekkelser samtidig. Nye nøkkeloverrekkelser vil starte hvert 15. minutt.

Første pressekonferanse

Statsminister Jonas Gahr Støre holder pressekonferanse torsdag 14. oktober kl. 18.30 på Statsministerens kontor. Påmelding til smkinfo@smk.dep.no innen torsdag 14. oktober kl. 16.00. Frammøte senest kl. 18.00 i Glacisgata 1. Ta med pressekort og gyldig id. Pressekonferansen vil bli overført på regjeringen.no nett-tv.

Foto og video

Statsministerens kontor legger til rette for deling av foto og video hele skiftedagen. Foto til fri bruk blir publisert på Flickr. Pressekonferanser blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofiler lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferanser direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.