Historisk arkiv

Ingen endring i returforutsetningene for Mulla Krekar til Irak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

TV2 har i dag oversendt Utenriksdepartementet et dokument som hevdes å være en offisiell garanti fra irakiske myndigheter om at en eventuell dødsstraff mot Mulla Krekar i Irak ikke vil bli gjennomført ved retur til den kurdiske region i Irak, og at han ikke vil bli utsatt for tortur eller annen mishandling.

TV2 har i dag oversendt Utenriksdepartementet et dokument som hevdes å være en offisiell garanti fra irakiske myndigheter om at en eventuell dødsstraff mot Mulla Krekar i Irak ikke vil bli gjennomført ved retur til den kurdiske region i Irak, og at han ikke vil bli utsatt for tortur eller annen mishandling. Etter det Utenriksdepartementet forstår er dette det samme dokumentet som det amerikanske TV-selskapet NBC fremviste for en representant for norske myndigheter i et intervju. På bakgrunn av den offentlige interesse knyttet til saken, har Utenriksdepartementet valgt å publisere dokumentet, og gjør samtidig følgende vurderinger kjent:

Norske myndigheter vil returnere personen kjent som Mulla Krekar tilbake til Irak så snart det er mulig. For at han skal kunne returneres til Irak må følgende kriterier oppfylles:

  • Norske myndigheter er forpliktet til å foreta en selvstendig vurdering av om forholdene for retur til Irak er tilstede. Denne vurderingen gjøres fortløpende.
  • I tillegg må vi ha fått tilstrekkelige folkerettslig forpliktende garantier fra irakiske myndigheter om at han vil bli behandlet i samsvar med menneskerettighetene.
  • Norske myndigheter må dessuten ha observert irakisk praksis over tid, og gjøre seg opp en selvstendig mening om situasjonen for å kunne bygge på forpliktende garantier som irakiske myndigheter har avgitt.

Dokumentet er ikke utstedt av sentrale myndigheter i Irak, men tilsynelatende underskrevet av en representant for de regionale myndighetene i Nord-Irak. Dokumentet gir derfor ingen diplomatisk garanti mot mishandling eller for at en eventuell dødsstraff mot Mulla Krekar ikke vil bli gjennomført, og endrer ikke returforutsetningene for Krekar til Irak.

Norge har påtatt seg folkerettslige forpliktelser til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter i saker om utvisning av utlendinger, også om de anses å være en trussel mot rikets sikkerhet. Den europeiske menneskerettsdomstol har avvist å lempe på kravene til returvern i flere lignende saker. Dette innebærer bl.a. at norske myndigheter ikke vil kunne returnere Mulla Krekar utelukkende basert på eventuelle diplomatiske garantier som måtte bli gitt av irakiske myndigheter. Den type garantier er flere ganger blitt underkjent av menneskerettsdomstolen i Strasbourg, som Norge er forpliktet til å følge.

Vi har påtatt oss folkerettslige forpliktelser på dette området fordi vi ser det som viktig å respektere grunnleggende og universelle menneskerettigheter. Dessuten er respekt for folkeretten i Norges grunnleggende interesse. I dagens situasjon i Irak forhindrer dette oss fra å returnere Krekar til Irak.

Vi er her på linje med andre vestlige land. Ingen land som det er naturlig for Norge å sammenlikne seg med returnerer i dagens situasjon personer til Irak med slike anklager som Mulla Krekar har hengende over seg i Irak.

Norske og irakiske myndigheter er i dialog om returspørsmål, inkludert oppfølgingen av en avtale om retur for irakere som har fått avslag på asyl som ble inngått 15. mai i år. Situasjonen vedrørende Mulla Krekar ble tatt opp av utenriksminister Støre med hans irakiske kollega Zebari i Bagdad 29. juni i år. Når forholdene tillater det, vil vi samarbeide om en betryggende gjennomføring av utvisningsvedtaket mot Krekar.

Du kan se dokumentet her.