Historisk arkiv

Nyheter

Uttalelse fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide om den israelsk-palestinske konflikten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hovedlinjene i det langvarige norske engasjementet for å bidra til en løsning på den israelsk-palestinske konflikten ligger fast.

- Det er kun en forhandlet to-statsløsning mellom Israel og Palestina som kan skape varig fred mellom partene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

Det amerikanske forslaget til løsning på den israelsk-palestinske konflikten ble presentert tirsdag 28. januar.

- Ethvert initiativ til å gjenoppta fredsprosessen må reflektere den brede internasjonale enigheten som er definert i Oslo-avtalene og i FNs sikkerhetsråds resolusjoner. De utestående sluttstatusspørsmålene, herunder grenser, sikkerhet, Jerusalems status og flyktningspørsmålet, må løses gjennom direkte forhandlinger mellom partene. Dette rammeverket vil fortsette å utgjøre grunnlaget for Norges formannskap for giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), sier utenriksministeren.

- For at en to-statsløsning skal være bærekraftig må den være i tråd med folkeretten. Jeg advarer mot å ta ensidige skritt. Enhver annektering av landområder ved bruk av makt, er uakseptabel og i strid med folkeretten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.