Historisk arkiv

Norge letter sanksjonene mot Iran

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- En viktig milepæl i det internasjonale arbeidet med atomnedrustning og ikke-spredning, sier utenriksminister Børge Brende, etter dagens kunngjøring fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som åpner for store lettelser i sanksjonene mot Iran.

IAEA bekreftet i dag at Iran har oppfylt sine innledende forpliktelser i atomavtalen som ble skrevet under i fjor sommer.

-  Opphevelsen av en stor del av sanksjonene mot Iran åpner for at landet blir tettere integrert i det internasjonale samfunnet, både politisk og økonomisk, sier utenriksminister Brende.

Etter mange års omfattende arbeid ble det sommeren 2015 inngått en avtale som skal sikre at Irans atomprogram kun brukes til fredelige formål.

- Gjennomføringen av denne avtalen er en betydelig seier for diplomatiet og for felles internasjonal innsats, for å unngå at Iran utvikler atomvåpen samtidig som det sikrer landets rett til å bruke kjernekraft til sivile formål, sier Brende.

Norge har gitt ekstraordinær støtte på 14 millioner kroner til IAEAs arbeid med å kontrollere at Iran har oppfylt sine forpliktelser. I tillegg bidro Norge i desember med å finansiere og transportere naturlig uran til Iran som erstatning for anriket uran. Dette var en viktig brikke i gjennomføringen av avtalen.

Norge har fulgt opp alle vedtak fattet av FNs sikkerhetsråd om atomprogrammet og har over flere år sluttet opp om samtlige restriktive tiltak EU har innført mot Iran.

Dagens bekreftelse fra IAEA utløser atomavtalens såkalte Implementation Day, som innebærer omfattende sanksjonslettelser. I tillegg til FN-sanksjonene som nå bortfaller, vil Norge, i likhet med EU, oppheve de økonomiske tiltakene som har lagt begrensinger på handel og samarbeid med Iran, blant annet innen maritim sektor, olje og gass, og bank og finans.

- Vi følger opp atomavtalen og avvikler store deler av våre sanksjoner og restriktive tiltak mot Iran. Jeg vil samtidig understreke at det fortsatt vil være begrensninger i vårt forhold til Iran, blant annet tiltakene som er innført på grunn av menneskerettssituasjonen i landet, sier Brende.

Det vil videre være forbud eller restriksjoner på eksport av varer og teknologi på enkelte sensitive områder, samt særlige tiltak for enkelte iranske personer og selskaper. I tillegg blir forbud mot eksport av våpen og militært utstyr opprettholdt. Videre vil de alminnelige reglene om eksportkontroll av strategiske varer og teknologi gjelde overfor Iran.

For nærmere informasjon, se Utenriksdepartementets hjemmesider www.eksportkontroll.no.