Historisk arkiv

Starter kampen mot moderne slaveri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringens arbeid mot moderne slaveri er i gang. Nå er de første avtalene under det nye bistandsprogrammet signert. – Moderne slaveri er i dag blant de mest alvorlige menneskerettighetsbrudd. Vi må intensivere jobben med å avskaffe alle former for slaveri, og dette er en start, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Bekjempelse av moderne slaveri står høyt på regjeringens agenda. Fortsatt er mer enn 40 millioner mennesker ofre for ulike former for moderne slaveri.

I Granavolden-plattformen fra 2019 stadfester regjeringen at den ville trappe opp innsatsen mot moderne slaveri og samle den i et eget bistandsprogram. I juli 2020 ble det nye bistandsprogrammet lansert. Målet med programmet er først og fremst å redusere utbredelsen og omfanget av moderne slaveri i utvalgte partnerland og sektorer. Nå er de første avtalene inngått av Norad.

- Moderne slaveri må utryddes hvis verden skal kunne nå bærekraftsmålene. Dette handler om å bekjempe tvangsarbeid, menneskehandel, grovt barnearbeid og tvangsekteskap. Utsatte og sårbare mennesker, er særlig rammet under pandemien. Dette arbeidet er derfor viktigere enn noensinne, sier Ulstein.

Unicef vil få støtte til global og nasjonal innsats for å øke og akselerere fødselsregistrering av alle barn gjennom å styrke folkeregisteringssystemer og systemer for å beskytte barn mot moderne slaveri, inkludert barnearbeid og menneskehandel.

Det er også inngått en avtale med den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO blant annet for oppstart av Alliance 8.7 Accelerator Lab to Combat Modern Slavery og innsats for å redusere moderne slaveri i fiskerisektoren i Ghana, Sør-Afrika og Indonesia.

Avtalen som er inngått med United Nations University Centre for Policy Research, for støtte til Fast Initiative (Finance Against Slavery and Trafficking Initiative), skal blant annet bidra til mer samarbeid med myndigheter for å inkludere risiko for moderne slaveri i regulering av finanssektoren og offentlig lån og finansiering.

Støtten til sivilsamfunn vil i første omgang kanaliseres gjennom Woord en Daad som vil lede et konsortium bestående av fire andre organisasjoner (Hope for Justice Ethiopia, Justice for All, Hiwot Integrated Development Organization og Digital Opportunity Trust in Ethiopia). Prosjektet vil fokusere på forebyggende tiltak som informasjon og utdanning, samt re-integrering av ofre som har blitt utsatt for menneskesmugling, barnearbeid eller annen form for utnyttelse.

ActionAid International, en internasjonal føderasjon med hovedkontor i Sør-Afrika, vil gjennom sitt program bidra til å redusere omfanget av moderne slaveri på landnivå i Etiopia og Ghana, samt regionalt, ved å jobbe bredt opp mot myndigheter, privat sektor og sivilt samfunn.

- Å bekjempe moderne slaveri er å bidra til menneskerettighetsdimensjonen i bærekraftsmålene ved at de mest sårbare menneskene i verden inkluderes i utviklingen, sier Ulstein.

Flere avtaler med sivilsamfunnsorganisasjoner under samme støtteordning er forventet inngått i løpet av første kvartal 2021.