Historisk arkiv

Norge åpner ambassade i Den demokratiske republikken Kongo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge trapper opp sin tilstedeværelse i Den demokratiske republikken Kongo og åpner ny ambassade i hovedstaden Kinshasa. Kongo blir også nytt partnerland for Norges utviklingssamarbeid.

– Åpningen av ny ambassade vil styrke samarbeidet mellom Norge og Den demokratiske republikken Kongo. Med norsk medlemskap i FNs sikkerhetsråd de to neste årene, samt styrket tilstedeværelse i landet, er Norge bedre rustet for å bidra til å løse de store humanitære utfordringene og styrke etterlevelsen av menneskerettighetene. I tillegg vil vi fortsette det viktige arbeidet for stabilisering, fred og forsoning i DR Kongo og i regionen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Ambassaden ble formelt opprettet da Norges ambassadør overleverte sine akkreditiver til landets president Felix Tshisekedi i dag. Siden 2015 har Norge vært representert ved en ambassadeseksjon underlagt den norske ambassaden i Angola. Norges første ambassadør til DR Kongo er Jon-Åge Øyslebø.

DR Kongo ble etablert som partnerland for norsk utviklingssamarbeid i statsbudsjettet for 2021. Formålet med partnerlandsordningen er å konsentrere utviklingsinnsatsen om færre land for å oppnå bedre resultater. I tråd med Partnerlandsmeldingen (2017-2018) utarbeides det langsiktige strategier og rammeverk for samarbeidet som tar utgangspunkt i både partnerlandets og Norges prioriteringer og mål. I tillegg til DR Kongo har Norge 16 andre partnerland.

– Kongo står overfor store og komplekse utfordringer på flere områder. Norge sender nå et klart signal om at vi ønsker å være en langsiktig partner for DR Kongo. Vi styrker den norske tilstedeværelsen og gjør landet til et prioritert partnerland for vårt utviklingssamarbeid. Matsikkerhet, kamp mot moderne slaveri samt forebygging og bekjempelse av seksualisert vold blir viktige områder for vårt utviklingssamarbeid, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Norge bidrar med opp mot 900 millioner kroner årlig til humanitær respons, stabilisering og utvikling i DR Kongo. Rundt halvparten er gjennom klima- og skoginitiativ i Klima- og miljødepartementet.

- Den demokratiske republikken Kongo har verdens nest største tropiske regnskog, som tilsvarer hele fem ganger Norges landareal. Denne enorme tropiske skogen er av uvurderlig betydning for det globale klimaet. Den styrer også nedbør i store deler av Afrika, som igjen er avgjørende for mulighetene til å produsere mat. Globalt lever nær en milliard mennesker i eller av de tropiske skogene, som også inneholder nær 80 prosent av alle dyre- og plantearter på landjorden. Å bevare av regnskogen er derfor en svært viktig prioritet for Norge. En ambassade vil gjøre det langt lettere for oss å følge opp dette arbeidet, og bidra til å styrke dialogen med myndighetene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Norge støtter også sivilsamfunnets arbeid, blant annet gjennom FNs kontor for menneskerettigheter.

Pressekontakt: Tuva Bogsnes, tuva.bogsnes@mfa.no, mob.:(47) 93 23 18 83

***