Historisk arkiv

Evakueringsoperasjonen i Kabul stanses

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Ettermiddagens bombeangrep har rammet Afghanistan på brutalt vis. Afghanistan er inne i en svært dramatisk tid, og situasjonen ved flyplassen er farlig. Det er stor usikkerhet og frykt blant befolkningen for hva som nå vil skje i landet, sier statsminister Erna Solberg.

I en krevende og intens operasjon har Norge de siste to ukene så langt evakuert nærmere 1000 personer fra Kabul. Blant dem som har kommet til Norge er det vel 400 norske borgere og personer med tilknytning til Norge, i tillegg kommer lokalt ansatte afghanere og deres familier, og en gruppe personer som har tilknytning Forsvaret. Norge har også gitt assistert utreise til andre afghanske borgere som har spesielt behov for beskyttelse.

- Jeg fordømmer angrepet utenfor flyplassen i dag. Dette viser hvor farlig situasjonen er. Jeg er svært lettet over at alt norsk personell er trygge og i god behold, sier statsministeren. 

Evakueringsarbeidet er ledet av Utenriksdepartementet, i tett samarbeid med andre departementer, Forsvaret, Politiet, utlendings- og helsemyndighetene, barnevernet, Bufetat, IMDI og Ullensaker kommune. Det er også et tett samarbeid med allierte og georgiske myndigheter. 

- Vi har hele tiden sagt at vi hadde et kort tidsvindu for evakuering og at vi ikke kan garantere at vi greier å hjelpe alle som ønsker å reise ut av Afghanistan. Vi har i ettermiddag sendt ut melding til norske borgere om at det dessverre ikke lenger er mulig å ta flere personer inn på flyplassen for utreise, fordi portene er stengte. Vi kan dermed ikke lenger tilby assistert utreise. Vi har jobbet døgnet rundt med å evakuere de vi kan, både norske borgere, personer med oppholdstillatelse i Norge og afghanere med behov for beskyttelse, og personellet vårt både i Kabul og i Oslo gjør en fantastisk innsats for å hjelpe mennesker i en veldig dramatisk situasjon. Nå legges all innsats på å få evakuert ut de som har kommet inn på flyplassen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Allerede i juni tok regjeringen en beslutning om at sivilsamfunnsaktører, menneskerettighetsforkjempere, særlig kvinner, og journalister skal prioriteres for å få vern som flyktninger.

- Jeg er veldig glad for at vi har lyktes med å få flere titalls personer i denne utsatte gruppen og deres familiemedlemmer til Norge, sier utenriksministeren. 

Norske styrker er fortsatt til stede på flyplassen. Forsvaret følger situasjonen svært tett, og iverksetter alle nødvendige tiltak for å sikre alt norsk personell. Dette gjøres i tett samarbeid med amerikanske styrker. Det norske feltsykehuset har hatt medisinsk kapasitet tilgjengelig på flyplassen, og vil være i drift så lenge som mulig.

- I dag har andre land gått ut og sagt at de nå trekker hjem sine styrker fra Kabul. Vi gjør også de nødvendige forberedelsene for å kunne avslutte det norske militære bidraget. Det norske personellet gjør en formidabel innsats i en veldig krevende situasjon, der det jobbes intenst, døgnet rundt. De vil fortsette å gjøre sitt ytterste i tiden frem til de også blir nødt til å dra hjem til Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det er fortsatt norske borgere i Afghanistan som ønsker å forlate Afghanistan. Det er også andre personer som har behov for beskyttelse, som er igjen i Afghanistan. 

- Selv om vi etter at flyplassen stenger går over i en ny fase, vil vi fortsatt forsøke å bistå norske borgere og andre med nær tilknytning til Norge. Krisestaben i UD i Oslo fortsetter å være døgnbemannet og forsterket. Jeg har stor forståelse for den frykten og fortvilelsen disse menneskene lever under, sier utenriksministeren.