Historisk arkiv

Svært krevende og uoversiktlig situasjon i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Situasjonen i Afghanistan er svært krevende og uoversiktlig etter at Taliban tok over makten i landet. Utenriksdepartementet har fullt fokus på å evakuere lokalt ansatte og norske borgere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Personell fra Forsvarets sanitet har bistått i evakueringen. Foto: Forsvaret
Personell fra Forsvarets sanitet har bistått i evakueringen. Foto: Forsvaret

Sammen med Forsvaret og allierte arbeider Utenriksdepartementet døgnet rundt for å evakuere lokalt ansatte, deres familier og norske borgere i Afghanistan til Norge.

Onsdag 18. august kom fem av UDs ansatte og ni medarbeidere fra Forsvarets sanitet til Norge.

Fredag 20. august landet et norsk militært fly som kom fra Kabul med 23 norske borgere, familiemedlemmer til lokalt ansatte på den norske ambassaden og borgere fra andre europeiske land.

Evakueringa går framover, men arbeidet er svært krevende og det vil ta tid. Det er ingen garanti for at vi kan evakuere alle norske borgere i denne omgang. Det er ikke mangel på fly, men det er veldig utfordrende å få de som skal evakueres trygt inn på flyplassen. Situasjonen rundt flyplassen er kaotisk og potensielt farlig. Norges ambassadør til Afghanistan, Ole Lindemann, leder arbeidet med å bistå reisende på flyplassen.

Utfordrende konsulært arbeid

Utenriksdepartementet har siden 23. mars 2018 hatt et reiseråd som fraråder alle reiser til og opphold i Afghanistan. 4. august ble reiserådet forsterket og alle norske borgere ble oppfordret til å forlate Afghanistan. Utenriksdepartementet har bedt alle norske borgere som befinner seg i Afghanistan om å registrere seg på reiseregistrering.no.

Registreringen, som i utgangspunktet er frivillig, er et avgjørende verktøy som gir UD oversikt over hvor mange norske borgere som er i Afghanistan, og for å kunne få ut informasjon. Norske borgere og personer med lovlig opphold i Norge som ønsker bistand til å forlate Afghanistan bes registrere seg på dette skjemaet: Kabul 2021 (berg-hansen.no)

Norges ambassade i Kabul ble stengt fredag 13. august, og vi kan ikke gi regulær konsulær bistand til norske borgere i landet. Alle som henvender seg til ambassaden blir automatisk koblet videre til Utenriksdepartementets operative senter i Oslo, som er oppbemannet for å håndtere denne krevende situasjonen. Det operative senteret er døgnbemannet alle dager i uka og svarer på henvendelser både på telefon 23 95 13 00 og e-post uds.operative.senter@mfa.no.

Forholdet til Taliban

Fra flere steder i Afghanistan har det kommet ubekreftete rapporter om målrettede drap og andre overgrep de siste dagene. Sammen med en rekke andre land har Norge bidratt i de USA-ledede fredsforhandlingene i Doha mellom afghanske myndigheter og Taliban. Norge har fortsatt kontakt med de afghanske partene, både i Doha og i Kabul, og forsøker å bidra til en mest mulig ordnet overgang for å hindre et maktvakuum i Afghanistan.

– Hvordan Taliban opptrer de neste ukene og månedene vil være helt avgjørende for hvordan vi og det internasjonale samfunnet kan forholde oss til en ny afghansk regjering hvor Taliban deltar. Vi fordømmer alle overgrep, og jeg er dypt bekymret over de alvorlige konsekvensene for sivile som kan følge av maktovertakelsen. Det påhviler Taliban et tungt ansvar for å overholde internasjonal humanitærrett og respektere menneskerettighetene, understreker utenriksministeren.

– Vi vil følge særlig med på situasjonen for jenter og kvinner. Afghanske jenter må fortsatt ha rett på og tilgang til likeverdig utdanning. I tillegg vet vi at veldig mange modige kvinner som har jobbet for menneskerettigheter og for kvinners politiske deltakelse i Afghanistan nå er i en svært utsatt posisjon. Vi jobber sammen med andre land og våre partnere for å forsøke å bidra til sikkerhet for disse kvinnene, sier Eriksen Søreide.

Grundig gjennomgang av bistandsinnsatsen

Afghanistan er et av de fattigste landene i verden og har i mange år vært en av de største mottakerne av norsk bistand. I år er det planlagt at Norge skal gi 650 millioner kroner i bistand til Afghanistan.

– Inntil videre fryses de gjenværende utbetalingene for 2021, bortsett fra bevilgningene til nødhjelp og humanitær innsats via FN og norske humanitære organisasjoner. Norge gir ikke direkte bistand til afghanske myndigheter. Mesteparten av bistanden kanaliseres via FN, Verdensbanken og norske humanitære og frivillige organisasjoner. I de neste ukene vil vi sammen med andre givere og våre partnere vurdere bistandsengasjementet grundig. Vi gjør også vurderinger av muligheten til å vri deler av bistanden til mer nødhjelp, sier Ine Eriksen Søreide.

– Innretningen på bistanden til Afghanistan vil avhenge av hvordan de nye makthaverne forholder seg til grunnleggende rettigheter som demokrati, rettsikkerhet, menneskerettigheter, likestilling og andre internasjonale forpliktelser. Det afghanske folket trenger støtte mer enn noen gang. Vi kommer til å følge nøye med på situasjonen for jenter, kvinner og andre sårbare grupper, sier utenriksministeren.