Forsiden

Historisk arkiv

Innledning om evakueringen fra Afghanistan på pressetreff 24. august

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innledning på pressetreff - som hun holdt sammen med justisministeren  og forsvarsministeren - i forbindelse med evakueringen fra Afghanistan.

Justisminister Monica Mæland, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen orienterer om situasjonen i evakueringsarbeidet i Afghanistan. Foto: Guri Solberg, UD
Justisminister Monica Mæland, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen orienterer om situasjonen i evakueringsarbeidet i Afghanistan. Foto: Guri Solberg, UD

God kveld,

Vi gjennomfører nå en svært krevende og kompleks evakueringsoperasjon fra Afghanistan på andre uken.

Det arbeides intenst i utenrikstjenesten døgnet rundt, med helt nødvendig og godt samarbeid med Forsvaret, politiet og andre deler av norsk myndighetsapparat. Derfor er også forsvarsministeren og justisministeren med her i dag, for å kunne si noe om de temaene som faller inn under deres respektive ansvarsområder.

Vi har nå i ettermiddag gitt Stortinget en ny orientering om status for evakueringen, og jeg vil også gi en status til dere.

I morges landet det sjuende norske flyet, og det hadde 157 passasjerer ombord. Norge har nå totalt evakuert 374  personer fordelt på sju flyvninger til Oslo. Jeg glad for at vi har fått evakuert våre utsendte ved ambassaden, alle lokalt ansatte afghanere og deres familier.

Vi fortsetter arbeidet med full styrke og uten stans for å bistå norske borgere som ønsker å reise ut, og afghanske borgere med behov for beskyttelse.

Krisestaben i UD er operativ hele døgnet og har bitt styrket med et stort antall medarbeidere fra ulike deler av UD. Utenriksdepartementet sendte 20. august vår utrykningsenhet, som er vårt faste oppsett med erfarne medarbeidere, til Kabul for å avløse ambassadør Lindeman og forsterke innsatsen. Sammen med personell fra Forsvaret og politiet jobber teamet for å hjelpe flest mulig.

Jeg vil imidlertid igjen understreke at dette er et svært krevende arbeid i en kaotisk og tidvis farlig situasjon, og det er ingen garanti for at vi greier å hjelpe alle norske borgere som ønsker bistand i denne omgang.

Utenriksdepartementet har fem medarbeidere på flyplassen i Kabul. Vi samarbeider tett med Forsvaret, politiet, utlendings- og helsemyndighetene om alt fra ID-kontroll til mottak når de reisende fra Kabul kommer til Norge.

Vi har et stort apparat i gang som jobber døgnet rundt for å hjelpe med utreise, både i Oslo, Kabul og i Tbilisi, og vi er i kontakt med alle som har registrert seg på reiseregistrering.no. Vi samarbeider også tett med andre land.

Vi vet ikke vet hvor lenge flyplassen vil være åpen og evakuering vil være mulig. Tidsvinduet kan være svært kort. Norge har over tid sagt tydelig at det er behov for å holde flyplassen åpen så lenge som mulig, men dette spørsmålet ligger nå i dialogen mellom USA og Taliban. Når flyplassen stenges, står vi i en helt annen situasjon. Da vil vi i realiteten være uten evakueringsmuligheter fordi flyplassen i dag er eneste trygge vei ut av Afghanistan.

Kaotisk og farlig rundt flyplassen

Vi er fremdeles svært bekymret for situasjonen rundt flyplassen, som er kaotisk og farlig. Noen flere klarer likevel å komme inn på flyplassen nå. 

Vi har oppfordret norske borgere og personer med oppholdstillatelse i Norge som ønsker bistand til utreise fra Kabul om å kontakte Utenriksdepartementet. Jeg understreker igjen at vi ikke kan garantere for sikkerheten i Kabul eller utenfor flyplassen. Alle må gjøre sin egen vurdering av sikkerheten.

Utenriksdepartementet har kontakt med internasjonale organisasjoner og sivilsamfunn om den humanitære situasjonen i Afghanistan

Regjeringen har fra tidligere tatt en beslutning om at sivilsamfunnsaktører, menneskerettighetsforkjempere og journalister, særlig kvinner, skal prioriteres for vern som flyktninger. Arbeidet med å gi slik beskyttelse er vi i gang med, men er også svært krevende.

Vi har også tett kontakt med norske sivilsamfunnsorganisasjoner om situasjonen for menneskerettighetsforsvarere og kvinneaktivister, og hadde et godt møte med mange av organisasjonene i dag.

Bildet av Talibans atferd etter at de de facto tok makten 15. august er så langt både utydelig og ikke entydig. Det overordnete inntrykket er at Taliban etter denne datoen har vist en – for mange – overraskende og relativt sett tilbakeholdenhet sammenliknet med da de satt med makten på 1990-tallet. Det kommer imidlertid også rapporter om en annen fremferd, og hva Taliban gjør de neste dagene og ukene vil være avgjørende for hvordan det internasjonale samfunnet vil forholde seg til bevegelsen. Det er ingen tvil om at Taliban fortsatt er kapabel til å være en svært brutal organisasjon. Det er ingen garantier for at Taliban ikke vil bli mer brutale etter hvert som de opplever at de har bedre kontroll på situasjonen. Det er også en mulighet for at Taliban kan ha trukket i alle fall noen lærdommer fra historien.

Med det gir jeg ordet til forsvarsministeren.