Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ekspertgruppe for bedriftshelsetjenesten (BHT) i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Ekspertgruppen skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesten (BHT) i Norge.

Arbeids- og sosialdepartementet nedsatte våren 2017 en ekspertgruppe som fikk i mandat å vurdere treffsikkerheten til bedriftshelsetjenesten (BHT). Ekspertgruppen skulle bl.a. foreslå flere modeller for en fremtidig organisering av BHT-tjenesten. Direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Pål Molander, har ledet ekspertgruppen som overleverte rapporten til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 25. mai 2018.

Ekspertgruppens medlemmer

 • Leder: direktør Pål Molander, Statens arbeidsmiljøinstitutt (Oslo).
 • Konsulent Jens Jensen, tidligere direktør i det danske Arbejdstilsynet (København).
 • Førsteamanuensis Astrid L. Grasdal, Universitetet i Bergen (Bergen).
 • Seniorskattejurist Ken Sletmo, Skatteetaten (Arendal).
 • Professor Hege R. Eriksen, Høgskulen på Vestlandet (Bergen).

Ekspertgruppens mandat

Departementet legger til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at virksomheter må innhente råd/bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Ekspertgruppen skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en treffsikker og hensiktsmessig måte. Problemstillinger som må diskuteres er:

 • Om det fortsatt bør stilles krav om bedriftshelsetjeneste med utgangspunkt i dagens modell, eller ev. rådgiving som målrettet bistand i forebyggende HMS-arbeid?
 • I så fall, i hvilket omfang? Bør det for eksempel fortsatt stilles krav på bransjenivå, ev. etter hvilke kriterier og hvilke bransjer, eller med utgangpunkt i en faktisk vurdering av situasjonen i den enkelte virksomhet?
 • Og i så fall, på hvilke måte – bør det stilles krav om hvordan tjenestene organiseres, for eksempel gjennom en godkjenningsordning?
 • Hvordan forbedre og sikre kvalitet på de tjenester som tilbys?
 • Hvordan forbedre og målrette virksomhetenes bruk av tjenestene?
 • Hvordan kan det ev. tas hensyn til særskilte utfordringer for små virksomheter?
 • Hva bør være myndighetenes rolle og oppfølging gjennom tilsyn og evt. godkjenning?

Ekspertgruppen skal på denne bakgrunn skissere og vurdere ulike modeller som alternativer til kravene i dagens bedriftshelsetjenesteordning, bl.a.: 

 • En forenklet og målrettet ordning med utgangspunkt i dagens bedriftshelsetjeneste – men slik at kvalitet og virksomhetenes behov ivaretas og ordningen fungerer etter hensikten med en mer effektiv ressursbruk.

En forenklet ordning med et mer åpent utgangspunkt i at virksomheter må innhente råd/bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Det må i vurderingene sees hen til ordninger og erfaringer med rådgiving/ bedriftshelsetjeneste i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med. Vurderingen må også omfatte kost-nyttevurderinger av de skisserte modellene, inkludert evt. konsekvenser for øvrige helse- og omsorgstjenester.

Kontakt

Sekretariatsleder Tanya Marie Samuelsen, tlf. 97083359, tms@asd.dep.no

Seniorrådgiver Bente Helene Torstensen, tlf. 99226429, bht@asd.dep.no

Til toppen