Historisk arkiv

En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Vista Analyse 2016/47

Vista Analyse AS har, i samarbeid med Oxford Research, utredet behovet for endrede rammebetingelser for bruk av private leverandører på fosterhjemsområdet.

Oppdraget er utført på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Departementet vil nå gjennomgå rapporten, og komme tilbake til temaet i det videre arbeidet med strukturreformen og proposisjonen som regjeringen legger frem våren 2017.

Last ned rapporten (PDF).