Historisk arkiv

Klokere vern av de aller minste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Vista Analyse AS har utarbeidet en rapport om utredning og veiledning av sped- og småbarn i barnevernet, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Rapporten vil inngå i grunnlaget for departementets arbeid med strukturendringer i barnevernet og lovproposisjonen som regjeringen legger frem våren 2017.

Last ned rapporten (PDF).