Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Etikkutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i april 2019 satt ned et utvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Utvalget ledes av professor Ola Mestad.

Etikkutvalget for Statens pensjonsfond utland skal levere sin utredning innen 15. juni 2020.

Om Etikkutvalget

Opprettet: 2019

Opphørt: 2020

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep

Eget nettsted: https://nettsteder.regjeringen.no/etikkutvalget/