Historisk arkiv

Kvinnsland-utvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Utvalg som skal utrede ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten

Regjeringen oppnevnt 2. oktober 2015 et utvalg som skal utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget skal ledes av Stener Kvinnsland.

I dag styres spesialisthelsetjenesten gjennom fire regionale helseforetak. I regjeringsplattformen fremgår det at de regionale helseforetakene skal legges ned.

Utvalget skal utrede alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til sykehusene. Utvalget skal også vurdere inndelingen i helseregioner og hvor mange helseforetak det bør være.

Utvalget skal avgi sin innstilling i form av en NOU innen 1. desember 2016.

Les mandatet for Kvinnsland-utvalget (pdf)

Utvalgsleder:

Stener Kvinnsland, Bergen

Medlemmer:

 • rådmann Trude Andresen, Lier
 • klinikkdirektør Per S. Bleikelia, Hønefoss
 • turistsjef Sylvia K. Brustad, Hamar
 • leder av brukerutvalget UNN Cathrin Carlyle, Tromsø
 • tidl. regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, Oslo
 • lege Hege Gjessing, Oslo
 • lege Christian Grimsgaard, Oslo
 • spesialrådgiver Jon J. Gåsvatn, Sarpsborg
 • prosjektdirektør Lars Haukaas, Oslo
 • seniorforsker Jorid Kalseth, Trondheim
 • departementsråd Per V. Okkels, København
 • daglig leder Brit K.S. Rugland, Stavanger
 • konserndirektør Bente G. H. Slaatten, Nesbru
 • lege Hanne Thürmer, Notodden
 • professor Karina Aase, Stavanger

Utvalget overleverte sin NOU 1. desember 2016 til helse- og omsorgsminister Bent Høie