Historisk arkiv

Utvalg om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Regjeringen satt 5. april 2017 ned et utvalg som skal se på hvordan vi best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Målet med utvalget er å få en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og de skal foreslå mulige prinsipper for prioritering.

Les utvalgets mandat

Utvalget skal levere sin NOU innen 31. desember 2018.

Utvalgsleder: Sykepleier Aud  Blankholm, Oslo

Medlemmer:

 • Lege Endre Sandvik, Oslo

 • Leder Benedicte Løseth, Bergen

 • Professor Jon Magnussen, Trondheim

 • Professor Alice Kjellevold, Stavanger

 • Lege Petter Schou, Spydeberg

 • Sykepleier Ingunn Lie Mosti, Bodø

 • Sykepleier Unni Hembre, Oslo

 • Leder Aida Kreso, Oslo

 • Leder Wenche F. Sellæg, Namdalen

 • Sykepleier Vigdis Galaaen, Hamar

 • Tannlege Helene Haver, Rogaland

 • Brukerrepresentant John Berg-Jensen, Troms

 • Brukerrepresentant Kristian Kise Haugland, Oslo

 • Leder Yngvar Åsholt, Asker

 • Fastlege Petter Brelin, Østfold (fra 21. april 2017)

Utvalget leverte sin utredning 13. desember 2018.