Historisk arkiv

FN og Verdensbanken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og skogsatsingen benytter blant annet FN og Verdensbanken til å styrke kapasiteten i skogsektoren i utviklingsland slik at disse landene på sikt skal kunne motta resultatbaserte utbetalinger.

Klima- og skogsatsingen benytter blant annet FN og Verdensbanken til å styrke kapasiteten i skogsektoren i utviklingsland slik at disse landene på sikt skal kunne motta resultatbaserte utbetalinger.

Et av hovedelementene i klima og skogsatsingens strategi er å bidra til å etablere en effektiv og fleksibel internasjonal arkitektur for arbeidet mot avskoging og skogforringelse i utviklingsland. Klima- og skogsatsingen støtter derfor FN og Verdensbanken for å styrke kapasiteten i skogsektoren i utviklingsland slik at disse landene på sikt skal kunne motta resultatbaserte utbetalinger. Slikt faglig samarbeid har et stort potensial for å hjelpe fattige land til å hjelpe seg selv. Støtten går blant annet til opplæring og støtte i metoder for å overvåke og måle karbon i skog (MRV), forbedret styresett i skogsektoren, gjennomgang og fornying av lovverk, deltakelse og konsultasjoner med urfolk, antikorrupsjonstiltak og tilfredsstillende systemer for å kunne motta utbetalinger, samt styrket kunnskap om naturmangfold i skogen, for å nevne noen av aktivitetene som de multilaterale institusjonene bidrar med.

Om lag femti tropiske skogland deltar eller har deltatt i REDD-samarbeid som finansieres gjennom FN og Verdensbanken.