Historisk arkiv

Kommunal- og moderniseringsministeren legger fram bærekraftsmeldingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sted: Oslo

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup legger fram en stortingsmelding om bærekraftsmålene.

Statsrådene Astrup og Ulstein legg fram berekraftmeldinga (presseinvitasjon 22.06.2021)