Historisk arkiv

Utvalg som skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen oppnevnte utvalget 11. oktober 2019. Utvalget skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene for statlig, kommunal og privat sektor, og komme med forslag til mulige løsninger.

Formålet med utvalget er å

  1. få mer kunnskap om hvordan utviklingen mot økt andel eldre og færre i yrkesaktiv alder vil påvirke de mindre sentrale områdene av landet,
  2. få identifisert konsekvenser og utfordringer, særlig med hensyn til å opprettholde bærekraften i samfunnene, og
  3. få forslag til hvordan utfordringene kan bli møtt av myndigheter og private.

Utvalget skal avgi sin utredning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. desember 2020.

Utvalgets mandat

Mandat for utvalg som skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene

Utvalgets medlemmer

Leder av utvalget:

  1. Victor Norman, professor emeritus, Bergen

Øvrige medlemmer:

  1. Kristian Aasbrenn, høgskoledosent, Rendalen
  2. Astri Syse, seniorforsker, Asker
  3. Jonas Stein, stipendiat, Tromsø
  4. Åslaug Krogsæter, rådmann, Nordfjordeid
  5. Hans-Jacob Bønå, næringsdrivende, Vadsø
  6. Wenche Dehli, helse- og sosialdirektør, Levanger

Om Utvalg som skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene

Opprettet: 2019

Opphørt: 2020

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Formålet med utvalget er å få mer kunnskap om hvordan utviklingen mot økt andel eldre og færre i yrkesaktiv alder vil påvirke de mindre sentrale områdene av landet. Det skal identifisere konsekvenser og utfordringer, særlig med hensyn til å opprettholde bærekraften i samfunnene, og komme med forslag til hvordan utfordringene kan bli møtt av myndigheter og private.

Full mandattekst Utvalg som skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene