Historisk arkiv

Oversikt over nasjonale tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Her er oversikt over nasjonale tiltak, oppdatert 9. september. Dette er nasjonale tiltak som gjelder alle. Sjekk din kommunes nettsider for lokale tiltak.

Plakat nasjonale tiltak
Foto: HOD

Last ned plakaten med nasjonale tiltak (pdf)

Det viktigste:

Hold avstand, hold deg hjemme når du er syk, hold hendene rene, og test deg ved symptomer. Dette gjelder også fullvaksinerte.

Krav ved innreise til Norge

Fortsatt innreiserestriksjoner. Personer med gyldig EU-koronasertifikat eller koronasertifikat fra Storbritannia kan reise inn i landet og er unntatt fra krav om test før ankomst, test på grenseovergangsstedet og innreisekarantene.

Sosial kontakt i private hjem

Anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Beskyttede teller ikke med i antallet.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Restauranter, kafeer, barer

Innslippsstopp kl. 24.00.

Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Reiser

UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia og noen utvalgte tredjeland (lilla land).

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.

Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

Arbeidsliv

Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

Arrangementer

Det oppfordres til å avholde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

For private arrangementer, slik som bryllupsfester og konfirmasjonsselskap: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

  • om det brukes koronasertifikat/testing
  • om det er faste tilviste plasser
  • om det er ute eller inne

Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

*

Endret 9. september: Ny plakat og ny tekst. 

Endret 3. august: Ny plakat og tekst, oppdatert med endringer som ble varslet 28. juli. 

Endret 8. juli: Ny plakat og tekst, oppdatert med endringer som ble varslet 5. juli.

Endret 20. juni: Ny plakat og tekst, oppdatert med endringer som ble varslet 18. juni.  

Endret 11. juni: Ny plakat og ny tekst, oppdatert med endringer for Ankomst Norge. 

Endret 27. mai: Ny plakat og ny tekst, oppdatert med endringer som ble varslet 21. mai og som gjelder fra 27. mai. 

Endret 10. mai: Ny plakat og ny tekst, oppdatert med endringer for fullvaksinerte under Reiser og Sosial kontakt.

Endret 16. april: Ny plakat og ny tekst, oppdatert med endringer som ble varslet 13. april og som gjelder fra 16. april.

Endret 5. april: Endret ingress med ny dato for vurdering av av tiltakene.

Endret 26. mars: Justert tekst under Butikker.

Endret 24. mars: Ny plakat og ny tekst, oppdatert med endringer som ble varslet 23. mars og som gjelder fra 25. mars.

Endret 24. februar: Plakat oppdatert med endringer for alkoholservering under Arrangementer. 

Endret 23. februar klokken 00.01: Ny plakat og ny tekst, oppdatert med endringer som ble varslet 19. februar og som gjelder fra 23. februar.

Endret 29. januar klokken 00.01: Plakat og tekst oppdatert med endringer for  innreise under punktet om ankomst Norge. Lagt til tekst om innreise til Svalbard.

Endret 25. januar klokken 16.22: Plakat og tekst oppdatert med endringer under punktene om ankomst Norge, idrett- og friidrettsaktiviteter og skole og barnehage.

Endret 22. januar klokken 07.24: Plakat og tekst oppdatert med endringer i skjenkestopp under punktet om restauranter, kafeer, barer. Under punktet om arrangementer er teksten presisert til «De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.»