Historisk arkiv

Retningslinjer og søknadsskjema: Kapittel 341, post 75 Tilskudd til private kirkebygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet 26.01.2018

Retningslinjer og søknadsskjema i word-format (.docx)

Retningslinjer og søknadsskjema i Open Document-format (.odt)