Tilskudd til private kirkebygg. Retningslinjer og søknadsskjema, kapittel 341, post 75.

Kulturdepartementet 07.01.2019

Retningslinjer og søknadsskjema i word-format (.docx)

Retningslinjer og søknadsskjema i Open Document-format (.odt)