Historisk arkiv

Veileder - Forstandere i trossamfunn - Ny oppdatert veileder (2018)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I 2012 utga Kulturdepartementet en veileder for forstandere i trossamfunn. Veilederen gir informasjon om oppgavene forstandere i trossamfunn har etter trossamfunnsloven og forskrifter til denne. Veilederen gir også veiledning i andre sentral gjøremål for en forstander, som for eksempel vigsel. Kulturdepartementet har gjort en liten oppdatering av denne veilederen fra 2012.

Veilederen «Forstandere i trossamfunn» (PDF)

Blant annet inneholder den informasjon om nytt relevant lovverk eller endring av eksisterende lovverk som har relevans for forstandere eller andre ledere i trossamfunn (personopplysningsloven, likestillings- og diskrimineringsloven, ekteskapsloven mm).

I del 4 omtaler vi annet lovverk som forstandere og andre ledere i trossamfunn bør kjenne til, samt veiledere eller nettressurser i arbeidet mot sosial kontroll og radikalisering og voldelig ekstremisme.