Veileder - Forstandere i trossamfunn (2012)

Veilederen har fokus på oppgavene forstander i trossamfunn har etter lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om ekteskap. Heftet gir i tillegg veiledning i andre sentrale gjøremål for en forstander.

Veilederen "Forstandere i trossamfunn" (.pdf) Åpnes i nytt vindu.
Til trossamfunnsloven hører forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn som gir mer detaljerte bestemmelser om forhold som er regulert i trossamfunnsloven.