Historisk arkiv

Utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Utvalget skal legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjoner (grønnsaker, frukt, bær, poteter og blomster). Utvalget skal bl.a. vurdere markedsmuligheter og ulike markedsandeler, innovasjonsbehov, potensial for produkt- og sortsutvikling, bærekraftige løsninger i produksjonen samt rekruttering.

Om Utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren

Opprettet: 2019

Opphørt: 2020

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo