Historisk arkiv

Regjeringens handlingsplan: Kvinner, fred og sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

(2019-2022)

- Denne handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet er Norges fjerde. I den nye planen setter vi blant annet søkelys på kvinners deltakelse og rettigheter i innledende, uformelle fredssamtaler i tillegg til i formelle fredsforhandlinger. Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, heter det i forordet til handlingsplanen.

Fra omslaget til den nye planen.
Arbeidet for kvinner, fred og sikkerhet handler om å forebygge og løse konflikter effektivt og bygge fred på bærekraftig vis, heter det i forordet til planen.

Her kan du lese hele planen.