Historisk arkiv

Norsk juletradisjon får en overhaling med EØS-midler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den digitale revolusjonen innen film og tv har innhentet «Tre nøtter til Askepott». Både Askepott, prinsen, Jurášek og Rozárka blir digitale fra neste år. Selv stemoren og stesøsteren kommer i klarere farger og skarpere bilder.

– Det er fantastisk at Norge og Tsjekkia deler denne filmen som en del av vår felles kulturarv. Den digitaliserte versjonen kommer til å skape en helt ny opplevelse for seerne, og vil ligge tett opp til hvordan filmen fremstod ved premieren i 1973, sier prosjektleder Anna Batistova ved det tsjekkiske filmarkivet.

Film sier noe om et lands kultur og er en viktig kilde for å formidle kunnskap om et lands historie. Samtidig jager vi teknologiske fremskritt. Det skaper utfordringer med å bevare og gjøre kulturarven tilgjengelig for nye generasjoner.

Tsjekkia har lange filmtradisjoner. Digitaliseringen av kinoer og tv gjør imidlertid at filmskattene i filmarkivet i Praha blir mindre og mindre tilgjengelig da de fleste filmene er arkivert på gamle filmruller.

To kilometer med negativer

Den tsjekkoslovakisk-østtyske filmen «Tre nøtter til Askepott» er én av dem, lagret på fem tunge filmruller som til sammen er over 2 kilometer lange. Disse filmkilometerne skal nå digitaliseres, sammen med ni andre tsjekkiske filmer.

Hvert negativ skal renses og pusses. Skader skal repareres. Deretter skal hver bilderamme digitaliseres. Det vil gjøre at norske tv-seere kan få en helt annen opplevelse av lyd, bilder og farger enn den versjonen som går på NRK hver julaften.

Samarbeid

De ti filmene som skal digitaliseres, er valgt av en gruppe eksperter fra en liste med over 200 tsjekkiske filmskatter. Prosjektet finansieres av Norge gjennom EØS-midlene med 800 000 euro og gjennomføres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

– Vi har to formål med EØS-midlene: Å redusere økonomisk og sosial ulikhet, men også å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana har stor kompetanse på å bevare norsk kulturarv gjennom digitalisering. Deres kunnskap vil komme til nytte i  dette prosjektet og bygge opp under lange tradisjoner for kultursamarbeid mellom Tsjekkia og Norge, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU.

Tsjekkia mottar i alt 131,8 millioner euro i EØS-midler. Støtten er fordelt på egne programmer for blant annet forskningssamarbeid, miljø, helse, sivilt samfunn og kulturarv.