Historisk arkiv

Polakker på luktopplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EØS-midlene

Hvordan lukter forurensning? Polske miljømyndigheter har vært på norgesbesøk for å lære hvordan vi håndterer bedrifter som stinker.

Her snuses det på luktprøver tatt fra avfallsanlegg i Drammen. Foto: R&I C Pro-Akademia

– Vi har vist dem hvordan vi fører tilsyn med forurensende industri. Polske myndigheter har selv uttalt at vårt samarbeid har fått stor betydning for deres evne til å følge opp strenge miljøkrav, sier Andre Kammerud, leder for internasjonal seksjon i Miljødirektoratet.

I april var en gruppe fra polske miljømyndigheter i Norge for å lære mer om hvordan vi håndterer luktproblemer fra avfallsanlegg og industri.

De har blant annet besøkt avfallsanleggene Glør på Lillehammer og Lindum i Drammen, og tatt med seg luktprøver til laboratoriet Molab i Oslo for videre analyse.

– Vond lukt er plagsomt, og vi stiller strenge krav til hvor mye lukt norske virksomheter kan slippe ut. Skikkelige rutiner for lukking av porter, vedlikehold av rensesystemer, teknologiutvikling og gode lukthåndteringsplaner er virkningsfulle og konfliktdempende tiltak. Vi håper polske myndigheter kan lære noe av våre lukterfaringer, sier Kammerud.

Prøvetakning av luft fra biofilter ved avfallsanlegget Lindum i Drammen. Foto: Trygve Hallingstad

Miljødirektoratet har gjennom flere år utvekslet erfaringer med polske miljømyndigheter gjennom EØS-midlene.

Styrkingen av det polske forurensingstilsynet ved hjelp av EØS-midlene startet i 2007. Polens svar på Miljødirektoratet har ansvaret for å følge opp rundt 53 000 bedrifter og gjennomfører cirka 16 000 kontroller hvert år.

     Les mer: Miljødirektoratets involvering i EØS-midlene 

Samarbeidet med Norge har blant annet gitt de polske myndighetene:

  • Et effektivt system for datahåndtering
  • Bedre metoder for tilsyn med industrien
  • Modernisert og tilpasset utstyr for gjennomføring av tilsyn
  • Verktøy til å formidle miljøresultatene til folk flest

– Gjennom felles samlinger og studiebesøk har vi vist polske inspektører hvordan vi jobber og hvordan våre systemer fungerer i Norge, og vi har deltatt på møter i Polen for å lære hvordan de jobber. Det har vært svært lærerikt både for oss og dem, sier Kammerud.

Resultatene fra samarbeidet vil sette polske miljømyndigheter bedre i stand til å føre kontroll med at forurensende virksomhet lever opp til stadig strengere miljøkrav.

     Les mer: Det er stanken som teller