Historisk arkiv

Brende drøftet sikkerhet med EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hvordan skal Norge og EU møte et økt trusselbilde som følge av konflikt og ustabilitet i Europas nærområder? Utenriksminister Børge Brende drøftet sikkerhetspolitiske utfordringer med EUs utenrikstjeneste i Brussel.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Norges delegasjon til EU og European Policy Centre inviterte 4. oktober til dialogmøte på Norges Hus om Norges og EUs prioriteringer i møte med en turbulent verden. Møtet var en del av arbeidet med en ny melding til Stortinget om veivalg i Norges utenriks- og sikkerhetspolitikk. Meldingen skal legges frem til våren. EUs utenrikstjeneste har på sin side nylig lagt frem en ny strategi for sitt globale utenriks- og sikkerhetsarbeid, EU Global Strategy.

– Vi står ved en korsvei i utenriks- og sikkerhetspolitikken, og Europa må ta større ansvar for sin egen sikkerhet. Vi ser et ganske annerledes landskap i dag enn tidligere, og dette må vi adressere. Det som skjer i Libya i dag, får konsekvenser for Europa i morgen, sa Brende foran en fullsatt sal på Norges Hus.

Foto: Hilde Sandvær, EU-delegasjonen.

Migrasjon til Europa vil vedvare

I Europas nærområder preges flere områder av krig og konflikt. Fra Nord-Afrika og Sahel via Midtøsten til Afghanistan er det et belte av sårbare stater med utfordringer som radikalisering og voldelig ekstremisme, svak statlig styring og høy arbeidsledighet. Strømmen av flyktninger og migranter til Europa skaper samtidig utfordringer for vår egen sikkerhet og velferd.

Utenriksministeren understreket at det må tenkes nytt for å løse de felles utfordringene vi ser i dag.

- Migrasjon vil være en stor utfordring i lang tid fremover. Vi trenger en Marshall-plan for Nord-Afrika, Sahel og områder øst for Middelhavet. Samtidig må Europa ta kontroll over sine yttergrenser, sa utenriksministeren.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Må finne nye løsninger

Også visegeneralsekretær Christian Leffler i European External Action Service (EEAS) understreket i sitt innlegg at EUs respons må endres i møte med nye utfordringer.

– Vi må styrke vår egen sikkerhet, og samtidig hjelpe andre land til å bli mindre sårbare, sa Leffler og viste til behovet for å ivareta både en politisk, økonomisk og sikkerhetsmessig dimensjon i samarbeidet med sårbare stater. 

Christian Leffler fra EEAS. Foto: Simon Johannsson, EU-delegsjonen.

Leffler viste også til nødvendigheten av at migrasjonen til Europa blir mer legal og forutsigbar.

- Samtidig har vi en juridisk, men også moralsk forpliktelse til å ta imot migranter og sørge for at disse blir behandlet på riktig måte i det europeiske samfunnet, understreket Leffler.

Samarbeidet med Norge

For å løse felles utfordringer kreves økt samarbeid i Europa. Både Brende og Leffler understreket viktigheten av å fortsette det gode samarbeidet mellom Norge og EU innen utenriks- og sikkerhetspolitikken. – Vi bør bruke EUs og Norges nye strategier som et utgangspunkt for å finne flere nye måter å samarbeide på fremover, avsluttet Leffler.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.