Historisk arkiv

Riktige bildekk gjør støyskjermer overflødige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hvordan kan dekkene på el-biler bidra til bedre folkehelse og klima? Norske og polske forskere har fått EØS-midler til å finne svaret.

Her måler de norske forskerne støy i felt. Forsøkene ble gjort i samarbeid med Gdansk Technical University i Polen. Foto: Sintef

Elektriske biler gir flere miljøgevinster enn reduserte CO2-utslipp: Reduksjon av trafikkstøy er en annen. En ting er at en elektrisk motor støyer mindre enn en vanlig bensin- eller dieseldrevet motor. I tillegg er de fleste elbiler er utstyrt med dekk som er spesialutviklet for lav rullemotstand (og dermed økt rekkevidde). Disse lager mindre lyd enn tradisjonelle bildekk.

Derfor har et knippe forskere fra SINTEF i Trondheim og det tekniske universitetet i Gdansk i Polen undersøkt om elbil-dekkenes inntog også kan brukes som et generelt tiltak for å redusere støy fra trafikken.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

I tillegg har de sett på ulike veidekker, fordi dekket også kan bidra til å redusere støy.

Fakta om støy og helse

Veitrafikken står for ca. 80 prosent av støyplagen i Norge. Verdens helseorganisasjon (WHO) har påvist at det er en klar risiko for hjerte-kar sykdommer og eksponering for støy over ca. 58 dB. Statistisk sett vil mellom 60 og 100 personer dø i Norge per år, som en indirekte følge av støyeksponering. Internasjonale tiltak som strengere støygrenser for biler og bildekk vil bare ha en begrenset effekt fram mot år 2030 (se figur). Dersom man skal oppfylle Stortingets målsetting om å redusere antall støyplagede med 10 prosent innen 2020, må det ytterligere lokale tiltak til. Her kan f.eks. en kombinasjon av mer stillegående bildekk og støysvake veidekker være et bidrag til å oppfylle målsettingen.

Kilde: SINTEF

Konlusjonen er at bildekk med lav rullemotstand kombinert med riktig veidekke gir like mye støyreduksjon som en tradisjonell støyskjerm.

– Resultatene gjør det svært interessant med en «teknologioverføring» der vanlige biler utstyres med dekk som er utviklet for elbiler, og en revurdering av hvilket veidekke man bør bruke i sterkt trafikkerte områder, sier akustikkforsker i SINTEF, Truls Berge til gemini.no.

I prosjektet er det gjort et større antall målinger med ulike kombinasjoner av bildekk og veidekker, inkludert spesialdekk for elbiler. Formålet var å kartlegge gunstige kombinasjoner med tanke på både reduksjon av veistøy og CO2-utslipp fra konvensjonelle biler og forlenget rekkevidde for elbiler.

Figuren viser forskjellem mellom å følge internasjonale reguleringer av støykrav til biler og bildekk, og å kombinere støysvak asfalt med støysvake bildekk. Det siste kan halvere opplevd trafikkstøy. EV-dekk er dekk for elektriske biler. Ska8 betyr et veidekke med finere overflate og mindre steinstørrelse og som er mer støysvake enn tradisjonelle dekker, selv etter eksponering med vinter- og piggdekk. Foto: Sintef

Den mest gunstige kombinasjonen ga en reduksjon av rullestøyen i størrelsesorden 10 dB, som det menneskelige øret oppfatter som en halvering av støyen. 

I det norsk-polske prosjektet undersøkte forskerne også bilenes energiforbruk på ulike typer veidekker. Alle resultatene kan du lese på nettsidene til gemini.no.

Fakta om prosjektet

  • Samarbeid mellom SINTEF og TUG (Gdansk Technical University) i Polen
  • Finansiert av Norge gjennom EØS-midlene med 462 000 euro
  • Prosjektet er 1 av 109 prosjekter som er del av det norsk-polske forskningsprogrammet under EØS-midlene
  • Oversikt over forskningsprosjekter med Polen