Historisk arkiv

Fafo-rapport om oppfølging av FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter oversendt UD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norske myndigheter har besluttet å utarbeide en nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter, vedtatt i 2011.

Som et ledd i dette har UD bestilt en kartleggings- og avviksanalyse fra forskningsstiftelsen Fafo. Rapporten gir en oversikt over statsforvaltningens oppfølging av de veiledende prinsippene, og påpeker forbedringsområder. Funnene i rapporten står for Fafos regning men vil bli benyttet som et viktig innspill til den nye handlingsplanen for næringsliv og menneskerettigheter.

Oppfølgingsprosessen er forankret i Kompakt, regjeringens rådgivende utvalg for næringslivets samfunnsansvar, og styres av en embetsgruppe med medlemmer fra berørte departementer.