Historisk arkiv

Næringsministeren lanserer regjeringens storsatsing på eksport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Sted: Energy Valley, Snarøyveien 20, 1364 Lysaker

Næringsminister Jan Christian Vestre legger frem regjeringens eksportreform og en rekke nye tiltak for å styrke norsk eksport torsdag 10. mars kl. 11.00.

Presse bes melde seg på til media@nfd.dep.no senest kl. 10.00 torsdag 10. mars

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/pp6ygjfv/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Les presseinvitasjonen her