Historisk arkiv

Næringsministeren mottar rapport om klimavennlige investeringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Adresse: Kongens gate 8

Sted: Nærings- og fiskeridepartementet

Kun for pressen

Næringsminister Jan Christian Vestre mottar rapporten fra ekspertutvalget for klimavennlige investeringer på torsdag 30. juni kl. 13.00.