Historisk arkiv

Næringsministeren presenterer ny eierskapsmelding

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Adresse: Klima

Sted: Klimahuset i Oslo, Sars gate 1.

Næringsminister Jan Christian Vestre presenterer regjeringens eierskapsmelding på Klimahuset i Oslo.

Les presseinvitasjonen her

Den nye stortingsmeldingen beskriver hvordan regjeringen vil bruke eierskapspolitikken mer aktivt og skisserer blant annet en rekke nye forventninger til statlig eide selskaper.

– Tittelen på den nye eierskapsmeldingen er Et grønnere og mer aktivt eierskap. I denne meldingen skrur vi på både kategoriseringene, begrunnelsene, målene og forventningene til de statlige selskapene. Denne regjeringen er opptatt av å føre en aktiv næringspolitikk og jeg gleder meg til å presentere meldingen på fredag, sier næringsminister Jan Christian Vestre.