Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Nato og Tyrkia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om regjeringens vurderinger av Tyrkias sikkerhetsbekymringer i Nato.

Skriftlig spørsmål nr. 2411(2021-2022).
Datert 20.06.2022

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Betyr statsministerens uttalelser til Politisk kvarter [NRK] 14. juni at regjeringen deler generalsekretær i Nato Jens Stoltenbergs karakteristikk av Tyrkias sikkerhetsbekymringer som legitime, og hvis ja, hvilke av Tyrkias sikkerhetsbekymringer er det regjeringen anser som legitime?

Utenriksministerens svar:
Tyrkia er en viktig alliert med en utfordrende geografi. Den inkluderer en landegrense på over 900 km til Syria, som i over ti år har vært preget av borgerkrig. Tyrkia har også siden 1980-tallet vært preget av en intern konflikt med PKK. PKK har utført terrorangrep i Tyrkia. Det har også ISIL gjort. Som Natos generalsekretær har vektlagt: Ingen andre allierte har vært utsatt for flere terrorangrep mot sivile enn Tyrkia.

Det er også av betydning at Tyrkia grenser til Svartehavet, hvor den russiske militære tilstedeværelsen har økt kraftig etter invasjonen av Ukraina. Tyrkia har dessuten utfordringer ved at Russland de siste årene har bygd ut sin militære tilstedeværelse i Nord-Syria.

Regjeringen deler derfor generalsekretær Stoltenbergs vurdering av at Tyrkia har sikkerhetsbekymringer som det er viktig at vi forstår og tar på alvor. Samtidig forventer vi at alle allierte møter sine sikkerhetsutfordringer med virkemidler og handlinger i tråd med folkeretten.