Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om hvordan regjeringen jobber med å hjelpe sivilbefolkningen i Afghanistan.

Skriftlig spørsmål nr. 2559 (2021-2022).
Datert 02.08.2022

Fra representanten Schou (H) til utenriksministeren:
På hvilken måte forsøker regjeringen presse Taliban til å samarbeide med internasjonale bistandsorganisasjoner for å avhjelpe nød hos sivilbefolkningen i Afghanistan?

Utenriksministerens svar:
Den humanitære situasjonen i Afghanistan er prekær. Over halvparten av befolkningen trenger humanitær assistanse og beskyttelse, inkludert 13 millioner barn. UNICEF melder at over 1 million barn risikerer akutt underernæring. Afghanistan er dessuten svært sårbar for naturkatastrofer som gjør den humanitære situasjonen ekstra krevende. Jordskjelvet som rammet landet i juni, krevde mer enn tusen liv og førte til ytterligere humanitære behov.

Menneskerettighetene i Afghanistan er alvorlig truet. Situasjonen for jenter og kvinner og minoritetsgrupper, som hazaraene, er særlig bekymringsfull. Jeg frykter dessuten en ytterligere forverring av sikkerhetssituasjonen. Ustabilitet og undertrykkelse har store konsekvenser for den afghanske befolkningen og det internasjonale samfunn.

Norge opprettholder et høyt nivå på bistanden til Afghanistan. Dette inkluderer både humanitær assistanse og støtte til å holde lokalsamfunn gående. All norsk støtte går til det afghanske folket via FN, Verdensbanken og sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi er i tett dialog med organisasjonene som mottar norsk støtte, om forholdene i Afghanistan og deres tilgang og arbeidsvilkår. Organisasjonene opplyser at de i de fleste tilfeller er i stand til å videreføre sin innsats uten vesentlig innblanding fra Taliban, men vi hører også eksempler på at forholdet til Taliban kan være krevende.

Det viktigste formålet med Oslo-møtene i januar var å styrke dialogen med Taliban om blant annet humanitær tilgang for å bistå den afghanske sivilbefolkningen. Møtet var også en viktig anledning for å gi et samlet og tydelig internasjonalt budskap til Taliban om behovet for å ivareta menneskerettighetene, og andre spørsmål som er sentrale for å sikre stabilitet og bistå sivilbefolkningen i Afghanistan. Dette er budskap vi har gjentatt i senere møter med Taliban.