Historisk arkiv

Svar på spørsmål om religiøse minoriteter i India

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (Kristelig Folkeparti) om hvorvidt Norge vil konfrontere India med undertrykkingen av religiøse minoriteter i landet under Universal Periodic Review i FN.

Skriftlig spørsmål nr. 2715 (2022-2023).
Datert 25.08.2022

Fra representanten Dag-Inge Ulstein (KrF) til utenriksministeren:
Vil Norge konfrontere India med undertrykkingen av religiøse minoriteter i landet og den ytterliggående hindunasjonalismen som særlig drives fram av regjeringspartiet BJP i forbindelse med at India skal svare for menneskerettighetssituasjonen i landet ved en såkalt Universal Periodic Review i FN i år?

Utenriksministerens svar:
Jeg vil få vise til mitt svar på et liknende spørsmål fra representanten Une Bastholm tidligere i august. India er et stort land med en befolkning på over 1,38 milliarder mennesker. Landet er mangfoldig og multikulturelt, og fire av verdens store religioner har sin opprinnelse i India.

India er også verdens største demokrati, en sekulær stat og grunnloven sikrer religionsfrihet. Landet har et solid og uavhengig rettsvesen. Når vi skal forstå hva som skjer i India, må vi ha med oss denne bakgrunnen.

Jeg har fulgt med i situasjonen for tros- og livssynsfrihet i India, og vi har sett strømninger i samfunnet der som viser økende intoleranse overfor tros- og livssynsminoriteter. Vi har sett at radikale religiøse har kommet med hatefulle ytringer og oppfordringer til vold både mot muslimer og kristne, noe som er møtt med fordømmelse fra et bredt tverrsnitt av samfunnet. Myndighetene hevder at dette ikke er uttrykk for offisiell indisk politikk.

I juli tok regjeringspartiet BJP grep for å sikre at partiets talspersoner unngår ordbruk som kan provosere tros- og livssynsminoriteter. India valgte i juli ny president fra en av landets minoriteter. Indias høyesterett er også aktiv for å sikre at religionsfriheten opprettholdes. Det er dermed også tegn som viser at India tar sine forpliktelser innen tros- og livssynsfrihet på alvor.

Norge har en god dialog med India om menneskerettigheter, både mellomstatlig og i internasjonale fora. FNs Menneskerettighetsråd skal gjennomføre sin Universal Periodic Review av India i november. Der vil Norge som vanlig delta og fremme våre anbefalinger på en rekke felt.