Historisk arkiv

Svar på spørsmål om undertrykkelse av muslimer i India

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Une Bastholm (MDG) om regjeringen vil ta opp den økende volden mot og undertrykkelsen av muslimer i India i Sikkerhetsrådet.

Skriftlig spørsmål nr. 2625 (2022-2023).
Datert 12.08.22

Fra representanten Une Bastholm (MDG): 
Vil regjeringen ta opp den økende volden mot og undertrykkelsen av muslimer i India i Sikkerhetsrådet?

Utenriksministerens svar:
India er et stort land med en befolkning på over 1,38 milliarder mennesker. Det er et mangfoldig og sammensatt land, som står overfor store samfunnsutfordringer.

India er også verdens største demokrati, en sekulær stat med et uavhengig rettsvesen der grunnloven fastslår religionsfrihet. Fire av verdens store religioner har sin opprinnelse i India. Det enorme indiske samfunnet er svært sammensatt. Når vi skal forstå hva som skjer i India, må vi ha med oss dette.

Jeg har fulgt med på situasjonen for religionsfrihet i India, og vi har sett strømninger i samfunnet som viser økende intoleranse overfor religiøse minoriteter. Vi har sett at radikale religiøse har kommet med hatefulle ytringer og oppfordringer til vold mot religiøse minoriteter, herunder muslimer. Dette har blitt møtt med fordømmelse fra et bredt tverrsnitt av det indiske samfunnet.

I sin tale på markeringen av Indias uavhengighetsdag 15. august fremhevet statsminister Modi at én av Indias styrker er mangfoldet. India valgte i juli ny president fra en av landets minoriteter. Indias høyesterett er også aktiv for å sikre at religionsfriheten opprettholdes. Det er dermed tegn som viser at India tar sine forpliktelser innen religionsfrihet på alvor.

Norge har en god dialog med India om menneskerettigheter, både bilateralt og i multilaterale fora. Det er FNs menneskerettighetsråd som er FNs primære organ for å vurdere menneskerettighetssituasjonen i et land, og det skal gjennomføres en Universal Periodic Review av India senere i år. Norge vil som vanlig delta i denne og fremme våre anbefalinger.