Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Norges bidrag til FN-organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om hvor mye penger Norge sender til FN-organisasjoner som Unicef, WFP eller andre, og under hvilke poster i statsbudsjettet dette ligger.

Skriftlig spørsmål nr. 2278 (2021-2022).
Datert 08.06.2022

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren:
Norge gir bidrag til FN-organisasjoner som FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) eller UN Women for å støtte en regelstyrt verden. Hvor mye penger sender Norge til FN-organisasjoner som Unicef, WFP eller andre, og under hvilke poster i statsbudsjettet ligger dette?

Utenriksministerens svar :
Norge er en av de største giverne til FN på en rekke viktige fagområder. I 2021 ga vi over tolv milliarder kroner til FN-organisasjoner over 36 ulike poster i Utenriksdepartementets budsjett. Disse tallene har vært stabile de siste årene. WFP mottok 1,38 milliarder kroner fordelt på seks ulike poster og Unicef 2,25 milliarder kroner fordelt på 16 poster i fjor.

Hvilke poster i statsbudsjettet som angår bidrag til FN-organisasjoner fremgår av Utenriksdepartementets budsjett, tilgjengelig på regjeringen.no.