Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Iran og kvinners rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Mahmoud Farahmand (Høyre) om hvilke konkrete tiltak og handlinger regjeringen gjennomfører for å konfrontere det iranske regimets undertrykking av egen befolkning, og mer kvinners rettigheter og rett til selvbestemmelse.

Skriftlig spørsmål nr. 2945 (2021-2022).
Datert 20.09.2022

Fra representanten Mahmoud Farahmand (H) til utenriksministeren:
Hvilke konkrete tiltak og handlinger gjennomfører regjeringen for å konfrontere det iranske regimets undertrykking av egen befolkning, og mer kvinners rettigheter og rett til selvbestemmelse? 

Utenriksministerens svar:
La meg først uttrykke min dypeste medfølelse med Mahsa Aminis familie i Iran og Norge. Jeg deler fortvilelsen og harmen som har kommet til uttrykk etter hennes tragiske dødsfall. Irans håndhevelse av hijab-påbudet er et brudd på kvinners menneskerettigheter. Dersom undersøkelser viser at Mahsa Amini ble utsatt for vold som førte til døden, må de skyldige holdes ansvarlige.

Mange er også drept og skadet i demonstrasjoner som har funnet sted i kjølvannet av dødsfallet. Jeg tar sterk avstand fra Irans undertrykkelse av befolkningen i strid med menneskerettighetene og fordømmer grov og unødvendig voldsbruk.

Dette har jeg gjort klart både i offentlige uttalelser etter dødsfallet og direkte til Irans utenriksminister i mitt møte med ham i New York 22. september.

Norge har en bred og omfattende dialog med Iran, og arbeider kontinuerlig med å påvirke Iran til å respektere og implementere menneskerettighetene. Dette gjøres både bilateralt med iranske myndigheter og multilateralt gjennom ulike fora i FN-systemet. I tillegg er Utenriksdepartementet i jevnlig dialog med menneskerettighetsforkjempere som arbeider for å bedre situasjonen.

Norges ambassade i Teheran hadde i august i år et møte med det offisielle iranske organet High Council for Human Rights, hvor Norge uttrykte bekymring vedrørende menneskerettighetssituasjonen i Iran.

Utfordringer knyttet til diskriminering, menneskerettighetsbrudd og vold mot kvinner og jenter står også sentralt i den årlige resolusjonen om menneskerettighetssituasjonen i Iran. Denne forhandles i Generalforsamlingen hver høst og Norge sitter i kjernegruppen. Resolusjonen uttrykker også dyp bekymring for overdreven maktbruk i møte med protestbevegelser.

Norge vil fortsette å ta opp situasjonen i Iran i FNs menneskerettighetsråd. Vi vil også fortsette å utfordre Iran til å følge opp anbefalingene de har mottatt i de universelle periodiske vurderingene av Iran i FNs menneskerettighetsråd. En av Norges anbefalinger gikk ut på å skape trygge og gode vilkår for sivilsamfunnet og menneskerettighetsforkjempere i Iran, spesielt kvinnelige menneskerettighetsforkjempere. En annen anbefaling var å sikre rettighetene til internerte og fanger. Begge anbefalingene ble akseptert av Iran.

Respekt for menneskerettighetene ligger til grunn for regjeringens internasjonale engasjement for kvinners rettigheter og likestilling. Kjernen i arbeidet er å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Vi vil videreføre dialogen om menneskerettigheter med iranske myndigheter, og vi vil fortsette å sette fokus på kvinners menneskerettigheter i Iran.