Historisk arkiv

Svar på spørsmål om press på myndighetene i Iran

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Amnniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om Norge er i dialog med andre nærstående land for å øve press mot iranske myndigheter for å få slutt på brutaliteten mot demonstrantene i landet.

Skriftlig spørsmål nr. 62 (2022-2023).
Datert 10.10.2022

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren:
Er Norge i dialog med andre nærstående land for å øve press mot iranske myndigheter for å få slutt på brutaliteten mot demonstrantene i landet?

Utenriksministerens svar:
Menneskerettighetssituasjonen i Iran er alvorlig. Et stort antall demonstranter er drept eller skadet og mange er arrestert i demonstrasjoner etter Mahsa Aminis tragiske død 16. september i år. Jeg viser i denne sammenheng til mine tidligere svar til skriftlig spørsmål fra Seher Aydar fra 3. oktober og mitt svar til skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand fra 27. september.

Jeg tar sterk avstand fra Irans undertrykkelse av befolkningen i strid med menneskerettighetene. Jeg fordømmer all grov og unødvendig voldsbruk. Ytringsfriheten må respekteres. Å slå ned på fredelige demonstranter med skarp ammunisjon er et alvorlig menneskerettighetsbrudd.

Norge følger situasjonen nøye og er i fortløpende dialog med andre nærstående land om hvordan det internasjonale samfunn kan øve press mot iranske myndigheter. Jeg tar jevnlig opp vår bekymring for menneskerettighetssituasjon i Iran med mine kolleger i andre land.

Dette gjør Norge også multilateralt gjennom ulike fora i FN-systemet hvor det foregår en utstrakt dialog med likesinnede land om resolusjoner og felles erklæringer og innlegg. Dette inkluderer innlegg i Menneskerettighetsrådet og pågående forhandlinger i New York om den årlige resolusjonen om menneskerettighetssituasjonen i Iran, der Norge sitter i kjernegruppen.

Norge er også folkerettslig forpliktet til å følge FNs sanksjoner mot Iran. Vi er i tillegg tilsluttet EUs restriktive tiltak for Iran. Norge vil fortløpende vurdere tilslutning til eventuelle nye EU-sanksjoner mot Iran. De restriktive tiltakene mot Iran er regulert i Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran, hvor det blant annet er forbud mot «å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, utstyr som kan brukes til intern undertrykkelse» etter nærmere bestemte retningslinjer.

Norge vil fortsette å engasjere seg for menneskerettighetssituasjonen i Iran. Dette gjør vi ved å møte myndighetene, støtte de som blir rammet, forhandle i FN og bruke så mange anledninger som mulig til å uttrykke norske synspunkter.