Historisk arkiv

Svar på spørsmål om norske økonomiske interesser i Iran

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hun kan redegjøre for norske økonomiske interesser i Iran.

Skriftlig spørsmål nr. 220 (2022-2023).
Datert 25.10.2022

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Kan utenriksministeren redegjøre for norske økonomiske interesser i Iran?

Utenriksministerens svar:
Norges økonomiske interesser i Iran er svært begrensede. Hovedårsaken til dette er internasjonale sanksjoner og at amerikanske sanksjoner vanskeliggjør økonomiske transaksjoner til Iran.

Norge og europeiske land respekterer atomavtalens bestemmelser i tråd med resolusjon 2231 i FNs sikkerhetsråd. Norge er ikke rettslig forpliktet til å følge amerikanske sanksjoner som trådte i kraft etter USAs uttrekk fra atomavtalen i 2018. Det er imidlertid ingen registrert villighet fra norske banker til å bistå med gjennomføring av transaksjoner til Iran på grunn av de amerikanske sanksjonene. Dette følger av bankenes egne interne retningslinjer basert på deres vurderinger av risiko og kommersielle hensyn.

Sektorer som mat, landbruksteknologi og legemidler er unntatt USAs sanksjoner, men for norske banker er risikoen vurdert som for høy.

Norges begrensede eksport til Iran består for det meste av sjømat og noen elektriske komponenter. Ifølge iranske tollmyndigheter har import fra Norge de siste tolv månedene beløpet seg til i underkant av sju millioner dollar. Handel og transaksjoner kan imidlertid gå via andre land, for eksempel De forente arabiske emirater. Vi har derfor ikke tilgang til eksakte tall, men vi vurderer uansett at norsk næringsaktivitet overfor Iran er lav.

Når det gjelder spørsmålet om skatteavtale, vises det til finansministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 164 (2022-23) fra representanten Elvestuen.