Historisk arkiv

Svar på spørsmål om regelverket for eksportkontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Tobias Drevland Lund (Rødt) om hvorvidt Norge arbeider med en avtale med USA om at norsk-produserte våpen skal kunne videreselges fra USA etter amerikansk eksportregelverk, og hvordan utenriksministeren vil håndheve norske eksportregler for våpnene som videreselges og sørge for at de ikke vil ende i land som Norge har besluttet å ikke eksportere våpen til direkte, som Saudi-Arabia?

Skriftlig spørsmål nr. 2588 (2021-2022).
Datert 08.08.2022

Fra representanten Tobias Drevland Lund (R) til utenriksminister Anniken Huitfeldt:
Dagbladet avslører at regjeringen arbeider med en avtale med USA om at norsk-produserte våpen skal kunne videreselges fra USA etter amerikansk eksportregelverk.

Hvordan vil utenriksministeren håndheve norske eksportregler for våpnene som videreselges og sørge for at de ikke vil ende i land som Norge har besluttet å ikke eksportere våpen til direkte, som Saudi-Arabia?

Utenriksministerens svar:
Saken handler overordnet om å sikre et robust industrisamarbeid mellom Norge og USA, for å styrke leveransesikkerhet for oss selv og våre allierte. En streng eksportkontroll er like fullt en ufravikelig forutsetning. 

Den lovfestede taushetsplikten setter strenge begrensninger for innsyn i konkrete eksportsaker. Utenriksdepartementet kan verken bekrefte eller avkrefte hvilke saker som behandles eller hva utfallet blir.

Regjeringen kan fatte nødvendige politiske beslutninger når det kommer til viktige utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser. Stortinget vil, i tråd med praksis, konsulteres.