Historisk arkiv

Svar på spørsmål om folkerettsbrudd i Tyrkia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt ) om Norge i Nato har tatt opp Nato-landet Tyrkias folkerettsstridige okkupasjon og støtte til islamistiske terrorgrupper i Syria, og om regjeringen vil ta initiativ i henholdsvis Nato og FNs sikkerhetsråd for å innføre straffetiltak mot Tyrkias folkerettsbrudd.

Skriftlig spørsmål nr. 1335 (2021-2022).
Datert 21.02.2022

Fra representanten Bjørnar Moxnes (Rødt) til utenriksministeren:
Ifølge SDF brukte IS i januar i år tyrkisk-okkuperte områder i Syria til å gjennomføre sitt største terrorangrep på flere år. Kan utenriksministeren gi et klart svar på om Norge etter dette angrepet har tatt opp Nato-landet Tyrkias folkerettsstridige okkupasjon og støtte til islamistiske terrorgrupper i Syria i Nato, og om regjeringen vil ta initiativ i henholdsvis Nato og FNs sikkerhetsråd for å innføre straffetiltak mot Tyrkias folkerettsbrudd? 

Utenriksministerens svar:
Norge fordømte den tyrkiske operasjonen mot syrisk territorium da den ble iverksatt i 2019, og ba Tyrkia om at den skulle bli avsluttet umiddelbart. Vi oppfordret i den forbindelse Tyrkia til å respektere folkeretten, inkludert internasjonal humanitærrett. Dette ble kommunisert direkte til tyrkiske myndigheter.

Saken som representanten tar opp har ikke vært til behandling i Nato. Situasjonen i Nordøst-Syria ble tatt opp i FNs sikkerhetsråd, høsten 2019, før Norge ble medlem av Sikkerhetsrådet.

Den politiske og humanitære situasjonen i Syria blir drøftet på månedlig basis i FNs sikkerhetsråd. I tillegg var situasjonen i Nordøst-Syria, inkludert Isil-angrepet 20. januar 2022, gjenstand for et russisk-initiert møte i FNs sikkerhetsråd 27. januar 2022. I møtet fordømte Norge Isil-angrepet, uttrykte bekymring for barn som ble rammet av kampene, trakk frem viktigheten av fortsatt bekjempelse av Isil og oppfordret alle parter til å respektere folkeretten.

Norske myndigheter har ikke grunnlag til å kunne bekrefte eller avkrefte representantens beskrivelse av det angrepet i januar 2022 som spørsmålet refererer til, eller påstanden om Tyrkias støtte til islamistiske terrorgrupper i Syria.