Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Tyrkias angrep på syriske områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om utenriksministeren  blant annet fordømte Tyrkias folkerettsstridige okkupasjon av syriske områder da hun møtte den tyrkiske utenriksministeren i Marrakech i mai og om regjeringen offentlig vil fordømme Tyrkias varslede angrep på syriske byer og områder.

Skriftlig spørsmål nr. 2265 (2021-2022).
Datert 08.06.2022

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Fordømte utenriksministeren Nato-landet Tyrkias folkerettsstridige okkupasjon av syriske områder da hun møtte den tyrkiske utenriksministeren i Marrakech i mai; vil regjeringen offentlig fordømme Tyrkias varslede angrep på syriske byer og områder med mål om å utvide den tyrkiske okkupasjonen og «renske ut» SDF-styrkene som nedkjempet IS, og vil regjeringen ta dette opp i Nato?

Utenriksministerens svar:
Norge fordømte den tyrkiske operasjonen mot syrisk territorium da den ble iverksatt i 2019, og ba Tyrkia om at den skulle bli avsluttet umiddelbart. Vi oppfordret i den forbindelse Tyrkia til å respektere folkeretten, inkludert internasjonal humanitærrett. Dette ble kommunisert direkte til tyrkiske myndigheter. Jeg anså det ikke som nødvendig eller hensiktsmessig å gjenta dette i møtet med Tyrkias utenriksminister i Marrakech i mai.

Nylige uttalelser fra tyrkiske ledere indikerer en mulig militær aksjon på syrisk territorium. En slik aksjon har imidlertid ikke funnet sted til nå. Jeg finner det ikke riktig, slik som stortingsrepresentant Moxnes spør om, å fordømme offentlig noe som ikke har skjedd. Jeg finner det av samme årsak heller ikke riktig å skulle ta stilling til en eventuell behandling av spørsmålet i Nato.

Jeg er bekymret for situasjonen i Syria. Norge anerkjenner at Tyrkia har sikkerhetsbehov. Samtidig har Syria krav på respekt for landets territorielle integritet. Norge forventer at Tyrkia respekterer folkeretten i forbindelse med sine militære aktiviteter i Syria.

Norge understreker at eventuelle tiltak fra Tyrkias side må være proporsjonale med truslene de står overfor. I tillegg er vi spesielt opptatt av at Tyrkia unngår maktbruk som rammer sivile, sivil eiendom og infrastruktur.

Den 15. juni vil jeg møte den tyrkiske utenriksministeren i Ankara. Da vil jeg benytte anledningen til å drøfte dette temaet med ham.