Historisk arkiv

Svar på spørsmål om rasisme på grenseovergangene fra Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Hutfeldts svar på et spørsmål fra Grete Wold (SV) om rasisme på grenseovergangene fra Ukraina til blant annet Polen.

Skriftlig spørsmål nr. 1443 (2021-2022).
Datert 03.03.2022

Fra representanten Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren, overført til utenriksministeren:
Flere medier har siste tiden meldt at utenlandske studenter, personer med afrikansk bakgrunn og andre har rapportert om rasisme på grenseovergangene fra Ukraina til blant annet Polen. Vil statsråden ta opp denne uakseptable praksisen med sine statsrådkollegaer i de aktuelle landene?

Utenriksministerens svar
Krigen i Ukraina påfører sivilbefolkningen store lidelser og vi kan stå overfor den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig.

Så langt anslår FN at mer enn to millioner mennesker har krysset Ukrainas grenser til nabolandene Polen, Slovakia, Ungarn, Romania og Moldova. Dette har skjedd på meget kort tid. Og flyktningestrømmen fortsetter.  

Under mitt nylige besøk til Polen fikk jeg selv erfare situasjonen ved grensen ved Dorohusk grensestasjon og møtte nyankomne flyktninger på et mottakssenter der. Det gjør sterkt inntrykk å møte mennesker som flykter fra krigens redsler. Det er også sterkt å se den generøsiteten nabolandene nå viser. Norge bidrar med betydelig bistand til Ukraina og til landene som nå mottar mange flyktninger. I denne krisen skal Norge støtte og vise solidaritet med mennesker på flukt fra Ukraina.

Enhver som flykter fra denne krigen skal bli møtt med beskyttelse uten diskriminering. Dette tok jeg opp med min polske kollega da jeg møtte han 9. mars, og jeg vil ta dette opp i andre relevante fora og med mine kolleger på egnet vis.

Norge følger også opp spørsmålet om forskjellsbehandling i FN-sammenheng. Tidligere denne uken vedtok FNs menneskerettighetsråd med solid flertall en resolusjon (L49/L1) om situasjonen i Ukraina, hvor poenget om diskriminering understrekes. I denne resolusjonen slås det fast at “all those fleeing from the conflict should be protected without discrimination”. Dette er et prinsipp vi vil ivareta og målbære i enhver sammenheng.

Vi vil fortsette å følge situasjonen ved grensene tett.