Historisk arkiv

Spørsmål og svar for norske borgere i Sudan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Sikkerhetssituasjonen i Sudan er fremdeles svært krevende. Det går fortsatt en kommersiell ferje (Aziz Express) fra Port Suakin til den saudiske havnebyen Jeddah. Det kan være vanskelig å få plass. Billetter til ferjen Aziz Express fra Port Suakin kan kjøpes i kontanter fra Qartage billettutsalg som finnes i Suakin og Port Sudan. Billettkontoret kan nås på +249 91 254 8526.

Den norske ambassaden i Khartoum er midlertidig stengt og vi oppfordrer alle norske borgere som oppholder seg i Sudan til å forlate landet. Forflytning i Khartoum og Sudan er fremdeles risikabelt og vanskelig. Alle må gjøre egne sikkerhetsvurderinger før de velger å forflytte seg.

Vi ber norske borgere registrere seg på reiseregistrering.no eller i appen «Reiseklar» for å motta informasjon fra utenrikstjenesten. Har du forlatt Sudan, ber vi deg slette reisen din fra Reiseklar eller reiseregistrering.no. Norske borgere kan også ta kontakt med UDs operative senter på e-post 247@mfa.no eller telefon +47 23 95 00 00.

Vi er klar over at internett- og telefonlinjene er svært ustabile lokalt og forsøker også å nå ut til norske borgere via andre kanaler som Whatsapp: +47 47 63 40 60.

 

Ta kontakt med Utenriksdepartementets operative senter for råd og veiledning på e-post 247@mfa.no eller telefon +47 23 95 00 00.  

Mulighetene til å forlate Sudan blir stadig færre og norske myndigheter har svært begrenset mulighet til å hjelpe.

Sikkerhetssituasjonen i og rundt Port Sudan beskrives som relativt stabil, men dette kan endre seg raskt. Alle må gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet før de velger å reise til Port Sudan. Norske myndigheter er ikke til stede i Port Sudan. Vi har derfor ikke mulighet til å bistå norske borgere som reiser dit. 

Gi beskjed til Utenriksdepartementet dersom du kommer med en ferje til Saudi Arabia eller har reist fra Sudan til andre naboland.

 

Du kan få veiledning om hvordan du bestiller billett videre. Du må selv betale for reisen. Dersom du ikke har penger til dette og heller ikke kan få hjelp av venner og familie, så kan utenrikstjenesten på gitte vilkår utstede et nødlidenhetslån. 

 

Sudanske statsborgere må ha visum eller norsk oppholdstillatelse for å kunne reise til Norge. Dette gjelder fremdeles, selv om sikkerhetssituasjonen er endret. Spørsmål knyttet til din søknad om familiegjenforening må rettes til Utlendingsdirektoratet (UDI). Du finner kontaktinformasjon på UDIs nettsider: Innvandring til Norge - UDI 

Den nåværende situasjonen endrer heller ikke det at sudanske statsborgere må ha visum eller norsk oppholdstillatelse for å kunne reise til Norge. Alle spørsmål knyttet til søknad om familiegjenforening må rettes til Utlendingsdirektoratet (UDI). 

Sudanske statsborgere må ha visum eller norsk oppholdstillatelse for å kunne reise til Norge. Dette gjelder fremdeles, selv om sikkerhetssituasjonen er endret. Spørsmål om visum til Norge må rettes til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Dersom dere ønsker å søke om familiegjenforening må dere kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) eller den norske ambassaden i Nairobi. 

Norske myndigheter er ikke til stede i Sudan, og vi kan derfor ikke utstede nødpass i Sudan nå. Dersom du får anledning til å reise til et naboland vil ansvarlig norsk utenriksstasjon kunne hjelpe deg. 

Den norske ambassaden i Khartoum er nå midlertidig stengt og kan ikke ta imot søknader om personnummer eller pass. Dersom dere ønsker å levere inn en søknad, ber vi deg kontakte nærmeste norske utenriksstasjon for informasjon og veiledning.  

Dersom du planlegger å krysse en internasjonal grense til et naboland er det viktig at du sjekker om grensen til landet du skal krysse over til er åpen. Per 8. mai  er grensen til Tsjad og Eritrea stengt, mens grensen til Egypt, Etiopia og Sør-Sudan er åpen. Det kan imidlertid være svært lange køer og lang ventetid. Ta med mat og drikke for flere dager. Det er begrenset tilgang til hjelp. Sikkerhetssituasjonen kan være krevende, også i nabolandene. Det er viktig å sette seg inn i reiserådene norske myndigheter har for disse landene før du krysser grensen.